Tuesday, February 2, 2010

The Font Traders

www.Ethiopiansemay.blogspot.com የፊደል ነጋዴዎች የፖለቲካ ወስላቶቹ ካደረሱብን ኪሳራ አይለዩም ጌታቸዉ ረዳ

የማከብራችሁ ክቡራን የኢትዮጵያ ሰማይ አንባቢዎች በእናንተ ድጋፍ እና የዋሸራን ፊደል አዘጋጆች እርዳታ ምክንያት በኢትዮጵያ ቁዋንቁዋ ለመጠቀም ይሄዉና ችያለሁ።ሆኖም ካሁን በፊት ስጠቀምበት ከነበረዉ የግእዝ ዩኒኮድ አጠቃቀም ስልት ለየት ስለሚል ከምታዩት አንዳንድ ያጠቃቀም ስልት ስህተት (የኔዉ) ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ ሌላ አጠቃቀሙ እስክለምደዉ ጊዜ እንደሚፈጅቢኝ እርግጠኛ ነኝና እንደ «ኤሊ» እየተሳብኩም ቢሆን ጹሁፎቼን አቀርባለሁ። ይህቺኛዋ ማሳሰብያ ለመጻፍ ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ ፈጅቶብኛል። እንዲህ ዓይነት ችግር ሊከሰት የቻለበት ምክንያት አስቀድሜ እንደገለጽኩት የተለያዩ የፊደል ነጋዴዎች በፈጠሩብን ተጽእኖ ነዉ። ለማንኛዉም ባገሪቱ የዘመናዊ ቃንቁዋ (ስህተቴን ተመልከቱ) መጠቀሚያ /መገልገያ መሳርያዎች ሂደት ጉዳቱ ምን ያህል እንደሆነ ፍርዱን ለናንተዉ ልተዉ። ለማንኛዉም ለተባበራቺሁኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። ብዙ ወገኖች እንደጣፉልኝ ከሆነ ፥ባማርኛ ማንበብ አስቸጋሪ እየሆ ስለመጣ ወደ እንግሊዚኛዉ እንዳዘነበሉ ገልጠዉልኛል። ለዚህ ሁሉ ሰበቡ «የተለያዩ የፊደል መሃንዲሶቻቺን እንደፖለቲካዉ መድረክ ሁሉ በዘፈቀደ እየቀረጹ ለንግድም ለችሎታ ማሳያም በማድረግ «ኣንድ ወጥ» የሆነ የጋራ አጠቃቀም ዘይቤ ስላልተከተሉ ነዉ። ይህንን ችግር እንዳይቀጥል ምሁራን እና የኔ ብጤ ዜጎች ሁሉ ቃንቁዋቺንን ለምርምር ዝና እና ለገንዘብ መጠቀሚያ በሚያደርጉት ላይ ስሞታቺንን በቀጣይነት ማስሰማት እና ማዉገዝ ይኖርብናል እያልኩኝ አደራየን አስተላልፋሁ። ማንነታቺን ለንግድ ችርቻሮ እና ለምርምር ዝና አናዘጋጀዉ። ለዚህ ለዚህ እኛነታቺንን ለማዉደም እና እርስ በርስ ላለመግባባት እየተጠቀሙብን ያሉትን የፖለቲካ ድርጅቶች ይበቁናል እና በጽሁፍ ልሳናችን ላይ እየደረሰ ያለዉ ዉዥምብር አንድ እልባት ይኑረዉ። ዋሸራ ከ4,0 ወደ 4,1 አዲስ ህትመት ስለቀየረዉ በዊንደዉ 7 መጠቀም ችያለሁ። በኒያላ እና በሌሎቹ ግን አስቸጋሪ ሆኖብኛል። በተለይ GEEZ UNICODE በእዲስ ህትምት ቢመጣ ደስ ይለኝ ነበር፤፤ የድሮዉ GEEZ UNICODE ግን በ«ቫይረስ» ስለተጠቃ ብትጠነቀቁ ጡሩ ነዉ። ለተባበራቺሁኝ ሁሉ አመሰግናለሁ ለገንዘብ ትርፍ ሲባል የሃገር መሬት መሸጥ እና ቃንቁዋቺንን በሚያዳክም ስልት መጠቀም ብሄራዊ ወንጀል ነዉ። ኢትዮጵያ ለዘላም ትኖራለች!!!!!!!
ጌታቸዉ ረዳ

14 comments:

Anonymous said...

From the Editor -

Please give me your comment if you can read the Washra font that I posted above. I have one person so far emailed me he can't read the font and asked me what kind of software I used to write to publish the above.please give me your feedbacks if you can read it or not.
Getachew Reda

Anonymous said...

ለክቡር፡አቶ፡ጌታቸው፡እረዳ።እንደ፡ምን፡አድረህ፡ውለሃል።እንኳን፡ለዚ
ህ፡አበቃህ።ፍጥነትህን፡በሂደት፡ታሻሽለዋለህ።አዎ፣ቋንቋ፡ብለህ፡ለመጻ
ፍ፡እንደ፡ቸገረህ፡ያስታውቃል።ወደ፡እንግሊዝኛው፡ብትዞር፡ይሻላል፡የ
እሚሉህ፡ግን፡ቋንቋችንን፡የማይወዱ፡እና፡እንዲጠፋ፡የእሚፈልጉ፡ናቸ
ው።አማርኛ፡ማንበብ፡እንቸገራለን፡የእሚሉት፡ኢትዮጵያውያት/ን፡ከ
ሆኑ፡ኩራት፡ይሰማቸው፡እና፡አማርኛን፡ያጥኑ።ምነው፡አራት፡እና፡አም
ስት፡የውጭ፡አገር፡ቋንቋን፡ለማጥናት፣የሸቀል፡ገንዘባቸውን፡እየከፈሉ፡
አይደለም፡እንዴ!እንዲያውም፡በአማርኛ፡እንድትጽፍልን፡እያደነቅን፡
ልናበረታታህ፡ይገባን፡ነበረ።ይህ፡ጽሑፍ፡ይነበባል፡ወይ?እባካችሁ፡አ
ስተያየት፡ጻፉልኝ።ስለ፡አልከውም፣አዎን፡በደንብ፡ይነበባል።ችግርህ፡
ከምን፡ላይ፡ስለ፡ሆነ፡አንተው፡ስለ፡ጻፍክልን፡እናመሰግንሃለን።ለማንበ
ብ፡ችግር፡ገጥሞናል፡እና፡ምን፡ዓይነት፡(ሶፍት፡ዌር)፡ነው፡ለእሚሉህ፡ደግሞ፣መጀመሪያ፡የራሳቸውን፡መሣሪያ፡ያስተካክሉ።እንጂ፡የአንተ፡ች
ግር፡ሊሆን፡አይገባም።ውድ፡ኢትዮጵያውያት/ን፡እባካችሁ፡በሀገር፡
እና፡ቋንቋችን፡እንመካ።የቀሩት፡አፍሪካውያን፡ወገኖቻችን፡በእኛ፡ታሪ
ክ፡እና፡ቋንቋ፡እየተመኩበት፡ሳልሉ፡እንዴት፡እኛ፡እናቋሽሸው።ልጅ፡ል
ጆቻችሁ፣አያት፣ቅድመ፡አያቶቻችን፡ያቆዩትን፡እናንተ፡አርከሳችሁት፡
ብለው፡የእሚጠይቁበት፡ግዜ፡እሩቅ፡አይሆንም፡፡አቶ፡ጌታቸው፡እረዳ፡
ግን፣በርታ።በተቻለን፡አንለይህም።ድል፡ለኢትዮጵያ፡እና፡ሕዝቧ።

Anonymous said...

ለክቡር፡አቶ፡ጌታቸው፡እረዳ።እንደ፡ምን፡አድረህ፡ውለሃል።እንኳን፡ለዚ
ህ፡አበቃህ።ፍጥነትህን፡በሂደት፡ታሻሽለዋለህ።አዎ፣ቋንቋ፡ብለህ፡ለመጻ
ፍ፡እንደ፡ቸገረህ፡ያስታውቃል።ወደ፡እንግሊዝኛው፡ብትዞር፡ይሻላል፡የ
እሚሉህ፡ግን፡ቋንቋችንን፡የማይወዱ፡እና፡እንዲጠፋ፡የእሚፈልጉ፡ናቸ
ው።አማርኛ፡ማንበብ፡እንቸገራለን፡የእሚሉት፡ኢትዮጵያውያት/ን፡ከ
ሆኑ፡ኩራት፡ይሰማቸው፡እና፡አማርኛን፡ያጥኑ።ምነው፡አራት፡እና፡አም
ስት፡የውጭ፡አገር፡ቋንቋን፡ለማጥናት፣የሸቀል፡ገንዘባቸውን፡እየከፈሉ፡
አይደለም፡እንዴ!እንዲያውም፡በአማርኛ፡እንድትጽፍልን፡እያደነቅን፡
ልናበረታታህ፡ይገባን፡ነበረ።ይህ፡ጽሑፍ፡ይነበባል፡ወይ?እባካችሁ፡አ
ስተያየት፡ጻፉልኝ።ስለ፡አልከውም፣አዎን፡በደንብ፡ይነበባል።ችግርህ፡
ከምን፡ላይ፡ስለ፡ሆነ፡አንተው፡ስለ፡ጻፍክልን፡እናመሰግንሃለን።ለማንበ
ብ፡ችግር፡ገጥሞናል፡እና፡ምን፡ዓይነት፡(ሶፍት፡ዌር)፡ነው፡ለእሚሉ
ህ፡ደግሞ፣መጀመሪያ፡የራሳቸውን፡መሣሪያ፡ያስተካክሉ።እንጂ፡የአንተ፡ችግር፡ሊሆን፡አይገባም።ውድ፡ኢትዮጵያውያት/ን፡እባካችሁ፡በሀገር፡
እና፡ቋንቋችን፡እንመካ።የቀሩት፡አፍሪካውያን፡ወገኖቻችን፡በእኛ፡ታሪ
ክ፡እና፡ቋንቋ፡እየተመኩበት፡ሳልሉ፡እንዴት፡እኛ፡እናቋሽሸው።ልጅ፡ል
ጆቻችሁ፣አያት፣ቅድመ፡አያቶቻችን፡ያቆዩትን፡እናንተ፡አርከሳችሁት፡
ብለው፡የእሚጠይቁበት፡ግዜ፡እሩቅ፡አይሆንም፡፡አቶ፡ጌታቸው፡እረዳ፡
ግን፣በርታ።በተቻለን፡አንለይህም።ድል፡ለኢትዮጵያ፡እና፡ሕዝቧ።

Anonymous said...

ለክቡር፡አቶ፡ጌታቸው፡እረዳ።እንደ፡ምን፡አድረህ፡ውለሃል።እንኳን፡
ለዚህ፡አበቃህ።ፍጥነትህን፡በሂደት፡ታሻሽለዋለህ።አዎ፣ቋንቋ፡ብለህ፡
ለመጻፍ፡እንደ፡ቸገረህ፡ያስታውቃል።ወደ፡እንግሊዝኛው፡ብትዞር፡ይ
ሻላል፡የእሚሉህ፡ግን፡ቋንቋችንን፡የማይወዱ፡እና፡እንዲጠፋ፡የእሚፈ
ልጉ፡ናቸው።አማርኛ፡ማንበብ፡እንቸገራለን፡የእሚሉት፡ኢትዮጵያው
ያት/ን፡ከሆኑ፡ኩራት፡ይሰማቸው፡እና፡አማርኛን፡ያጥኑ።ምነው፡አራ
ት፡እና፡አምስት፡የውጭ፡አገር፡ቋንቋን፡ለማጥናት፣የሸቀል፡ገንዘባቸው
ን፡እየከፈሉ፡አይደለም፡እንዴ!እንዲያውም፡በአማርኛ፡እንድትጽፍ
ልን፡እያደነቅን፡ልናበረታታህ፡ይገባን፡ነበረ።ይህ፡ጽሑፍ፡ይነበባል፡
ወይ?እባካችሁ፡አስተያየት፡ጻፉልኝ።ስለ፡አልከውም፣አዎን፡በደን
ብ፡ይነበባል።ችግርህ፡ከምን፡ላይ፡ስለ፡ሆነ፡አንተው፡ስለ፡ጻፍክልን፡
እናመሰግንሃለን።ለማንበብ፡ችግር፡ገጥሞናል፡እና፡ምን፡ዓይነት፡
(ሶፍት፡ዌር)፡ነው፡ለእሚሉህ፡ደግሞ፣መጀመሪያ፡የራሳቸውን፡
መሣሪያ፡ያስተካክሉ።እንጂ፡የአንተ፡ችግር፡ሊሆን፡አይገባም።ውድ፡
ኢትዮጵያውያት/ን፡እባካችሁ፡በሀገር፡እና፡በቋንቋችን፡እንመካ።የቀ
ሩት፡አፍሪካውያን፡ወገኖቻችን፡በእኛ፡ታሪክ፡እና፡ቋንቋ፡እየተመኩበ
ት፡ሳልሉ፡እንዴት፡እኛ፡እናቋሽሸው።ልጅ፡ልጆቻችሁ፣አያት፣ቅድመ፡
አያቶቻችን፡ያቆዩትን፡እናንተ፡አረከሳችሁት፡ብለው፡የእሚጠይቁበት፡
ግዜ፡እሩቅ፡አይሆንም፡፡አቶ፡ጌታቸው፡እረዳ፡ግን፣በርታ።በተቻለን፡
አንለይህም።ድል፡ለኢትዮጵያ፡እና፡ሕዝቧ።ይቅርታ።ሙሉውን፡
ንባብ፡ለማንበብ፡ባለመቻሉ፡ተደጋግሟል።
ብ፡

Anonymous said...

የተከበሩ አቶ ጌታቸው በመጠየቀወት መሰረት በጥራት እንደሚነበብ ስነግርወት በደስታ ነው..እነኛ ደጋግ ሊቃውንት አባቶቻችን ቆዳ ፍቀው.አለስልሰውና ቀለም በጥብጠው ነው በታሪክ ቀደምትነት ይህንን ፊደል ያሰረከቡን እነሆ በኛ ዘመን አማርኛንና ኢትዮዸዊነትን ለማጥፋት ወያኔ ከግብር አለቆቹ ጋር በመሆን የጥፋት ዘመቻውን ከጀመረ ዛሬ እንዳልሆነ የተነሳበት ታሪኩ ምስክር ነውና እርሰዎም አብዛኛውን ግዜ በ እንግሊዝኛ ከመጠቀም እንደዚህ በሚኮሩበትና ለሚቆሮቆሩለት የፍደል ገበታ ሙሉውን ግዜ ቢጠቆሙበት የልጅ ልጆቻችን ይኮሩበታል፣
አለማየሁ ገበቲት

Anonymous said...

ለተከበሩት፡ዓለማዬሁ፡ገበቲት፣መልካም፡ብለዋል።"እነኛ፡ደጋግ፡
ሊቃውንት፡አባቶቻችን"፡ያቆዩንን፡የአጻጻፍ፡ሥነ፡ሥርዓት፡ከእነ፡
ነጥበ፡ሥነ፡ሥርዓቱ፡ብናቆየው፡ጥሩ፡አይመስልዎትም፡ወይ?።
የቀደምት፡መጽሐፎችን፡ስንመለክት፡ከአሁኑ፡ዘመን፡የእንግሊዝኛ
ውን፡አጻጻፍ፡በመኮረጅ፡(በማስመሰል)፡ስለ፡እሚጻፍ፡ለማንበ
ብ፡በእሚያስቸግር፡ሁኔታ፡ድንበር፡የልለሽ፡ቅጥጥል፡(ክትትል)፡
ጽሑፍ፡ያነበብኩበት፡ግዜ፡በብዛት፡አጋጥሞኛል።በአገላለጽዎ፡
ሊመሰገኑ፡ይገብባል።ለኢትዮጵያ፡እና፡ሕዝቧ፡ቅን፡የእሚያስብ፡
ይብባረክ።አሜን።

መርሐ፡መንበሩ።

Anonymous said...

Yes no problem I read your blog. But AFP's news that Amharic is now on Windos Vista seems to give the answer to the problem with Windows 7. Our scientists in Addis seem to loose pace catching Windos 7 while they were stuck with Vista. Why are they wasting resources and energy on a system that is becoming obsolete?

Anonymous said...

new news by TPLF and Microsoft fregarding Ethiopian font on Window 7 getachew Reda editor ethiopiansemay.blogspot.com

Do not be surprised why this news is aired to the world after I cried so much. As I said we have to prepare Petition to oppose such distortion.Take a look also how the Africa Microsoft's boss in Africa is deluded himself or us purposely or not.By the way- do you know who DebreTsion is? Will that be the guy inclined with Professor Asrat's story posted by me on Mader.com? Amazing world/ I hope his name is accidental similar to that fellow mentiooned on that article I wrote regarding prof.Asrat and Fessha Hailemariam -the x- spy of TPLF who is murdered in Eritrea low land.

But, any way read the following distortion how Woyane Tigray is lying up to its throat on the following news about Ethipian font and the pathetic Microsoft who is simply being fooled by the fascist regime in Addis Ababa (Ethiopia) telling us we will be able to use our fonts, while the true story behind this distortion is exposed on my web log. until this minute the font called "Nyala" installed by TPLF gangsters and Microsoft on Window 7 is
installed for learners mainly to the outsiders not to the Ethiopian writers.Microsoft or TPLF language department never left a single page on Microsoft web sites or any where that tells users how to use Nyala. Do you hear me my people! that is exactly why I was screaming last week knowing that the Font traders and the rest of the TPLF crook do not care to what will happen to our font (distorted or not. As I told you last week- even the Second level Microsoft Engineers/programmers tried to show me how to work- five engineers failed to figure it out how to use the TPLF installed font- even though they work for Microsft) they failed to know how it works ). It was done for us not to use it or made it difficult to use it. Read how the world is manipulated by distortion. Ethiopians wake up! Read the following.

Ethiopia gets Microsoft software in Amharic

(AFP) – 10 hours ago

ADDIS ABABA — US software giant Microsoft has launched Windows Vista in Amharic, the first operating system in the national language of Ethiopia, the official news agency said Saturday.

"Launching the Amharic version software is a major step forward for Amharic to be a language of technology," Director of the Ethiopian ICT Development Agency, Debretsion Gebremichael was quoted as saying by the Ethiopian News Agency (ENA).

He said 40 scholars from the Addis Ababa University had taken part in the translation of the software and added that plans were being drafted for translation into some of the nation's other languages.

"Ethiopia as a country of over 80 million people, has its own language and alphabet, and it is Microsoft?s desire to let this huge country use its Amharic service pack," ENA quoted Microsoft's Africa boss Cheick Modibo Diarra as saying.

Merha said...

Cheer Up! Ato Getachew, we know that you are trying Nyala, and
the distortion to changed.However, we are looking to somebody who can help us to arrange the petition to sign, and send it to Mr. Bill Gate. As you have said, the people who have created Nyala have to come out, and tell us why they have to change Ge'ez to Nyala. We have never heard the language or it's character called Nyala even in other part of the World. For sure, Woyanes are behind it to destroy everything that we, and Ethiopia have. Let us be united to solve this, and other problems that we have.GOD bless Ethiopia, and the Ethiopian people.

Merha Menberu.

Anonymous said...

Cheer Up! Ato Getachew, we know that you are trying Nyala, and
the distortion to changed.However, we are looking to somebody who can help us to arrange the petition to sign, and send it to Mr. Bill Gate. As you have said, the people who have created Nyala have to come out, and tell us why they have to change Ge'ez to Nyala. We have never heard the language or it's character called Nyala even in other part of the World. For sure, Woyanes are behind it to destroy everything that we, and Ethiopia have. Let us be united to solve this, and other problems that we have.GOD bless Ethiopia, and the Ethiopian people.

Merha Menberu.

Anonymous said...

Corrections: Please read "We know that
you are trying Nyala, and the distortion to changed" from the above
message or statement. Thank you.

Merha.

Anonymous said...

Corrections: Please read "We know that
you are trying Nyala, and the distortion to be changed" from the abovemessage or statement. Thank you.

Merha.

Anonymous said...

Dear Ato Reda
yante cheger yenam bemehonu asaban mastelalef alchalkum yehun enji
bamarenga engilizengam bihone berta
leleh ewedalhu yelebehen asab yemtegeltew bamrenga new.yamarnagn
qwanqwa menem aynet qwanqwa aygltewem.amarengn restenal yemilu hulu qwanqwam endedhenetacen yemiyasafer meslwachew enji teftwachew endaymesleh.selam hun.
ebakachu metsaf endenchel adrgun
abugida websaite amarnga alew enantes? alebeleza sega setto bilawa mensat malet new.

Anonymous said...

Dear Ato Reda ተብሎ፡በእንግሊዝኛው፡ፊደል፡የተጻፈውን፡መረዳት፡
ለእሚቸግራቸው፡ተረድተው፡ትችት፡እንዲሰጡበት፡ስለተፈለገ፡እንሆ!
"Dear Ato Reda፥ ያንተ፡ችግር፡የኔም፡በመሆኑ፡አሳቤን፡
ማስተላለፍ፡አልቻልኩም፡ይሆናል፡እንጂ፣ባማርኛ፡እንግሊዝኛም፡
ቢሆን፡በርታ፡ልልህ፡እወዳልለሁ።የልብህን፡አሳብ፡የምትገልጠው፡
ባማርኛ፡ነው።ያማርኛን፡ቋንቋ፡ምንም፡ዓይነት፡ቋንቋ፡አይገልጠው
ም።ረስተናል፡የሚሉህ፡ሁሉ፡ቋንቋዋም፡እንደ፡ድኅነታችን፡
የሚያሳፍር፡መስሏቸው፡እንጂ፣ጠፍቷቸው፡እንዳይመስልህ።ሰላም፡
ሁን።
እባካችሁ፡መጻፍ፡እንድንችል፡አድርጉን።አቡጊዳ፡ዌብሳይት፡
አማርኛ፡አለው።እናንተስ?።አለበለዚያ፡ሥጋ፡ሰጥቶ፡ቢላዋ፡መንሳት፡
ማለት፡ነው"።
እንደዚህ፡ዓይነቱ፡ምክር፡ለአቶ፡ጌታቸው፡ረዳ፡መጻፉ፡"ምጥ፡
ለእናቷ፡አስተማረች"፡እንደ፡እሚሉት፡ስለ፡እሚሆን፡ተቹበት።
ኢትዮጵያን፡እና፡ሕዝቧን፡እግዚአብሔር፡ይባርክ።አሜን።

ተመስገን፡አባተ፡ነኝ።