Thursday, February 20, 2020

አብዛኛው ትግሬ ጸረ አማራ ነበር የምንለው ከዚህ በመነሳት ነው ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ) 02/20/20አብዛኛው ትግሬ ጸረ አማራ ነበር የምንለው ከዚህ በመነሳት ነው
ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ)
02/20/20

ይህ በየ ማሕበራዊ መገልገያ ድረገጾች እየተዘዋረ የምታዩት ይህ ቪዲዮ፤ ትግሬዎች በጸረ አማራነት ተቃኝተው ነበር ስንል በማስረጃ ነበር። ብዙ ማስረጃዎች በመጻህፍቶቼ ሰጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይህ ቪዲዮ ስታደምጡ ክርክራችን ትክክል መኖሩን ያረጋግጣል። ለዚህ ነው ህወሓት ፕሮግራሙም ሆነ ሕገምነግሥቱና ታጋዮቹ በጸረ አማራነት ቅኝት የተቃኙ ናቸው የምንለው። እኚህ አዛውንት እናት እንዲህ ይላሉ፤

ትግርኛው እንዲህ ይላል፡

ወዲ ትግራይ ናዓ በሎ
እዚ ኣድጊ ኣምሓራይ ክኸድ ነቒሉ ኣሎ፡

የትግራይ ልጅ ና በለው
አህያ አማራ እንዲቀብረው”

አርስዎ ከዘፋኞቹ አንዱ ነበሩ? ብሎ ጋዜጠኛው ሲጠይቃቸው፤ የመለሱት መልስ “አዎ”። እንግዲህ ባጭሩ ሴትዮዋ የምትለው፤ አህያ አማራ መሞቻው ተቃርቧልና ና ተሎ አሰናብተው (ቅበረው) ነው የምትለው። እርኩሱ ወያኔ እነዚህ የዋሆችን በመጠቀም ነው የትግራይ ሕዝብ በማወቅም ባለማወቅም ጸረ አማራ እንዲሄድ አድርጓል የምንለው። (ጌታቸው ረዳ -ኢት ሰማይ)

Wednesday, February 19, 2020

ንምስረታ ሪፑብሊክ ትግራይ ማእቶት (ቅያዕ) (በአማርኛ እና በትግርኛ) ጌታቸው ረዳ (ኢትይ ሰማይ)


ንምስረታ ሪፑብሊክ ትግራይ ማእቶት
(ቅያዕ)
(በአማርኛ እና በትግርኛ)
ጌታቸው ረዳ (ኢትይ ሰማይ)

“ንምስረታ ሪፑብሊክ ትግራይ ዝረድእ መቃላጠፊ ማእቶት ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ግምት ዘእተወ ምጣነ ሃብታዊ መጽናዕቲ ተባሂሉ ዝግመት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዝኸፍቱ ሓደሽቲ ቤት መብልዕ ንቻይናውያን ተባሂሎም ንማሕረድቲ ዝተዳለው መቕተሊኦም ዘገልግል ሸጓጉጥ ዝተዓጥቁ ብህወሓት ዝውነኑ ኣኽልብቲ ህወሓት።”

እወ፡ ወያነ ብ80 ሚሊዮን ብር ዝውድእ “የአህያ ቄራ” ዝባሃል “መሕረዲ ኣእዱግ” (ሉኳንዳ) መስሪቱ “ሥጋ አድጊ” ንቻይናውያን ምሻጥ ዘየሕፈሮ’ዶ፤ ነኽላብ ንድሕሪት ክብል። ወይ’ት ጉዱ!
    
አማርኛ ትርጉም
በቅርቡ ለትግራይ ሪፑብሊክ ምስረታ ገቢ ማሰባሰቢያ የሚውሉ ለወደፊቱ ትግራይ ውስጥ በቻይናውያን ለሚከፈቱ ምግብ ቤቶች የሚያገለግሉ ለእርድ የተዘጋጁ የህወሓት ውሾች!