Saturday, May 8, 2021

ዘረኛ አምባገነን መንግሥትና እብድ ውሻ አንድም ሁለትም ናቸው አገሬ አዲስ Ethiopian Semay ሚያዝያ 28 ቀን 2013 ዓም(05-08-2021)

 

ዘረኛ አምባገነን መንግሥትና እብድ ውሻ አንድም ሁለትም ናቸው

አገሬ አዲስ

Ethiopian Semay

ሚያዝያ 28 ቀን 2013 ዓም(05-08-2021)

እብድ ውሻ በዬሄደበትና በዬደረሰበት ልሃጩን እያዝረከረከ የማይበክልው፣የማይነክሰው  እንሳም ሆነ ሰው የለም።በሽታው ባሳደረበት የአይምሮ መዛባትና ፍርሃት የተነሳ ከፊቱ የቆመውን ሁሉ ይነጅሳል፣ይለክፋል፣ በመጨረሻውም እንደተቅበዘበዘ ይሞታል።

 

በተመሳሳይ ደረጃም በአንድ አገር የሚነሳ  ዘረኛና ጸረ ሕዝብ የሆነ አምባገነናዊ መንግሥት ገና ከጅምሩ የብዙሃኑን ፍላጎት ይዞ ስለማይነሳ የተቃውሞ ጎራ አብሮት ይወለዳል።ዕድሜው እየጨመረ ሲሄድም የተቃዋሚው መጠንና ተቃውሞው ይጨምራል፤የዃላዃላም ለውድቀት ይዳረጋል።ያ ከመሆኑ በፊት ግን  ልዩልዩ ማታለያ ዘዴዎችን፣የሽብር ዛቻዎችን ተጠቅሞ የሕዝቡን ተቃውሞ ሊያለዝበው ይሞክራል።ተቃውሞው እዬበረታ ሲሄድም የአምባገነኑ መንግሥት ጭካኔና እብሪት እንዲሁ እዬጨመረ ይሄዳል።ምንም ጊዜ ቢሆን አምባገነኖች ከስህተታቸው ተምረውና ታርመው የሚሄዱ፣የሕዝቡን ፍላጎትና ጥያቄ የሚመልሱ የይሆኑም።  ትችትና ነቀፋን የሚሸከም  ተክለሰውነትና የሃሳብ ልእልና  ስለሌላቸውም ሁሉንም ችግርና የሕዝብ ጥያቄ በጉልበት ማርገብ ይመርጣሉ።የተሻለ ሃሳብ የሚያቀርቡና አቅጣጫ የጠቆሙ ሁሉ በጠላትነት ይፈረጃሉ። በጥፋት ላይ ጥፋት እዬጨመሩ የሽምጥ ይጋልባሉ፤ግልቢያው ግን ወስዶ ወስዶ ከማይወጡት ጉድጓድ ውስጥ ይጨምራቸዋል።የሚያሳዝነው ግን ብቻቸውን ሳይሆን አገርና ሕዝብ ጉድጓድ ውስጥ ይዞ ለመዝቀጥ  የማይራራ ልቦና ባለቤት መሆናቸው ነው።

 

 እውነተኛው ገጻቸው ሲታወቅ እንደ እብዱ ውሻ የማይለክፉት የህብረተሰብ ክፍል አይኖርም። ለእነሱ ከድጋፍና አምልኮ ሌላ የሚጥማቸው ነገር የለም።ሃሳብና ነቀፋ የሚያቀርቡ ወይም የተሻለ መንገድ የጠቆሙት ሁሉ ጠላቶቻቸው ናቸው።እነሱን ለማጥፋት የማይቀምሙት መርዝና የማይደረድሩት ሰበብ አይኖርም።

 

ጤነኛ  ወይም  አገር ወዳድ፣ሕዝብ አፍቃሪና አክባሪ የሆነ መንግሥት  ላይ ሕዝባዊ ተቃውሞ አይነሳበትም።ቢነሳበትም በጥበብና በእርጋታ ለጥያቄው መልስ ሰጥቶ ሕዝብን ያረጋጋል እንጂ አካኪ ዘረፍ ብሎ ለማጥፋት ወይም ለማፈን በፕሮፓጋንዳና በጸጥታ ሃይሉ ለማሸማቀቅ  አይቅበዘበዝም። በታሪክ  ተደጋግሞ እንደታዬው አምባገነን መንግሥታት ሲነሱ ሳይገባው አጨብጭቦ ወይም ፈርቶ በተቀበላቸው ሕዝብ ተቃውሞ ይወገዳሉ።መጨረሻቸው አያምርም።ከቶም ቢሆን እያጭበረበሩ በሥልጣን ላይ አይኖሩም።

 

ላለፉት ሰላሳ ዓመታት በተለይም ላለፉት ሦስት ዓመታት ስም እየቀያዬረ  በኢትዮጵያ ሥልጣኑን በጉልበት የተቆጣጠረው በተረኝነት ስሜት የተበከለው የጎሰኞች አምባገነናዊ ስብስብ (መንግሥት ብሎ ለመጥራት ይቀፈኛል ምክንያቱም የሕዝብን ይውንታ ያላገኘ ፣የመንግሥትነትን መስፈርት የማያሟላ በመሆኑ) ከመሰል አጋሮቹ ጋር አገራችንንና ሕዝቡን በጎሳ ከፋፍሎ እርስ በርስ እንዲተላለቅ፣ ከማይወጡት መከራና ችግር ውስጥ የከተተና በዓለም አቀፍ ደረጃ አገራችን ወዳጆቿ እያነሱ ፣ጠላቶቿ እዬበዙ፣አገር እንደ አገር እንዳትቆም የሚያደርግ  “ሕገመንግሥት” በሚል ሽፋን የጸደቀ የጥፋት ሰነድ መመሪያው አድርጎ ና ክልል የሚል የአስተዳደር አወቃቀር ዘርግቶ አሁን ለሚታዬው አደጋ አጋልጦናል።

 

 አደጋውን ቀድመው የተገነዘቡ ሰዎች ይጮሁበትና ይታገሉበት የነበረው ጉዳይ ውሎ አድሮ  የሕዝቡን ቀልብና ልብ እዬሳበ በመምጣቱ  ፍርሃት ያደረበት መንግሥት ነኝ ባይ ቡድን  የተለያዩ አፋኝ እርምጃዎችን በመውሰድ ማንነቱን ይፋ አድርጓል።እስከአሁን ድረስ በወሰዳቸው እርምጃዎች ያልተንበረከከውን ሕዝብ ለማንበርከክ ብዙ እቅዶችን አውጥቶ በመንቀሳቀስ ላይ ሲሆን ብዙ ዜጎች ሰለባ ሆነዋል።የዚያው ዘመቻ ቅጥያ የሆነው አንዱ በትናንትናው እለት በሚዲያ በኩል ያስተላለፈው በአገር ውስጥና በውጭ አገር በሚኖሩ ግለሰቦች ላይ ያቀረበው ክስና ውንጀላ ነው።ያንንም ተከትሎ በአገር አቀፍ በሚመስል መልኩ የአፈናና፣የማዋከብ እርምጃ ውስጥ ተሰማርቶ ብዙዎቹ የደረሱበት አልታወቀም።ይህ በተለያዩት የአፈናና የስለላ ብሎም በሚድያ የተቀነባበረ የውሸት ዘመቻ በአገር ውስጥ እዬተቀጣጠለ የመጣውን ሕዝባዊ ተቃውሞ ፣በተለይም በመንግሥት ተባባሪነት  በጨካኝ ጎሰኞች የጭፍጨፋ፣ ዘር የማጥፋት ፣የዘረፋና  የማፈናቀል ወንጀል ሰለባ የሆነው የአማራው ማህበረሰብ “በማንነቴና በእምነቴ መገደልና፣መፈናቀል በቃኝ! እምቢ አሻፈረኝ!” ብሎ በመነሳቱ፣ይህንን መንግሥት አገዝ የሆነ የሕዝብ ጭፍጨፋ በመቃወም   እንደ አማራው በእምነታቸውና በኢትዮጵያዊነት አመለካከታቸው የገዢው ጎሳ አባላት የሆኑትን ጨምሮ  በጠላትነት ፈርጆ ማጥቃቱን በመቃወማቸው ፣የሁሉም ከተማ የሆነችውን አዲስ አበባን ከታሪክ ባፈነገጠ መልኩ በነጠላ የጎሳ ይዞታ ስር ለመሰልቀጥ ታጥቀውና አልመው በተነሱት ጠባብ ጎሰኞች ላይ የከተማው ነዋሪ በተለይም ወጣቱ አሻፈረኝ በማለቱ ያንን ደግፈው በተነሱ በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ በሚኖሩ አገር ወዳዶች ላይ የታወጀ የጥቃት ዘመቻ አዋጅ ነው።እያደገ የመጣውን ሕዝባዊ ተቃውሞ ለመቅጨት ታስቦ የተዘረጋ ወጥመድ መሆኑን መንገር ለቀባሪው ማርዳት ይሆናል።በሽብርማ ተከሳሹ የብዙሃኑን ደም በከንቱ የሚያፈሰው እራሱ መንግሥት ነው።

 

በአገር ክህደት ወይም በመንግሥት ግልበጣ ሴራ ላይ የተሰማሩ ብሎ ከከሰሳቸውና በኢንትርፖል በኩል ለሕግ አቀርባለሁ ብሎ የጅል ዛቻ ካቀረበባቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ።በመጀመሪያ የኢንተርፖልን ተግባርና ግዴታ የማያውቁ ጅሎች በኢትዮጵያ መንግሥት የሥልጣን  እርከን ላይ መቀመጣቸው እራሱን የቻለ አሳፋሪ ነው።በነዚህ ጅሎች መመራቱ ፣ተመሪውን ሕዝብ ሳይቀር ያስገምታል።ኢንተርፖል በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰራን ወንጀልና ሕገወጥ ተግባር የሚከታተል እንጂ በአንድ አገር የሚነሳን  የፖለቲካ ሕዝባዊ ተቃውሞን ለማፈን የተቋቋመ ድርጅት አይደለም። አባዱላ ገመዳ  የሚያዘው የቀበሌ ፖሊስ አይደለም። ስለኢንተርፖል ተቋም መረጃ ቢኖራቸው ኖሮ እንደዚህ ካለው ቅሌትና አስገማች ደረጃ ላይ ባልወደቁም ነበር።በጣም የሚያስገርመው ደግሞ በፊለፊትና በገሃድ የወጣን ፣በብዙሃን መገናኛ መስመር፣በጽሁፍና  በድምጽ የሚተላለፍን በአዲስ አበባና በሌሎቹ ከተሞች አደባባይ ላይ የወጡ  ሃሳብና ተቃውሞዎችን በሚስጢር  መንግሥትን ለመገልበጥ የተደረገ ሴራ ነው ብሎ ማቅረቡ የደህንነት ተብዬውን ተቋም ደረጃ ድክመት ይፋ ያደርገዋል።ይህንን ያልተሸሸገ ሕዝባዊ የአደባባይ ተቃውሞ ለማክሸፍ ያላሰለሰ ጥረትና ያለውን ሃይልና ጥበብ ተጠቅሜያለሁ ያለ  መንግሥት አቅሙ በዚህ ቀላልና ግልጽ በሆነ የሕዝብ ተቃውሞን ከማፈን ያላለፈ ከሆነ  ሌላ ውስብስብ የውጭ ጠላቶች የሚፈጥሩት ሴራና ችግር  በምን የተለዬ ጥበብ ሊከላከል እንደሚችል አጠያያቂ ነው።

 

ሌላው ትልቁ ነገር እኔ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ውስጥ የገባሁት የአሁኖቹ አምባገነኖች ሳይወለዱ ነው።ከሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ዕድሜዬ ጀምሮ በተማሪው እንቅስቃሴ፣ከዛም በዬካቲቱ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ  የወታደሩ ክፍል አካል እንዲሆን፣ከካምፕ ጥያቄ ወጥቶ የሕዝቡን ጥያቄ እንዲያስተጋባ በማድረጉ ሂደት በወታደሩ ክፍል ግንባር ቀደም ሚና በተጫወተው በምድር ጦር አዬር ክፍል(Army Aviation)የተፈጠረውን አስተባባሪ ቡድን በግንባር ቀደም ከመሩት አንዱና የመጀመሪያው  ነኝ።ወታደራዊ ንቅናቄውንም በጸሃፊነት መርቻለሁ።በወታደር ክፍሎቹ መካከል በነበረው የመንግሥት የማከፋፈል ሥራ ክብርዘበኛና ፖሊስ በመንጝሥት በኩል አምስተኛ ክፍለጮር፣አራተኛ ክፍለ ጦርና አዬር ሃይል በሌላው በኩል ሆነው  ግጭት ሊፈጠር ሲል ንቅናቄውን በማቆም ለንጉሠነገሥቱ  በቤተመንግሥታቸው ቀርበው ጥያቄ ካቀረቡትና የጥያቄ ደብዳቤውንም የጻፍኩት እኔው ነኝ።ካቀረብናቸው ጥያቄዎችም መካከል ፣መሬት ላራሹ፣ትምህርት ለሁሉም፣ የዴሞክራሲ መብቶች ይከበሩ፣የፖለቲካ ፓርቲዎች ይመስረቱ፣ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም…ወዘተ የሚሉ ነበሩ።ያቀረብነው ጥያቄ መልስ ሳያገኝ ይባስ ብሎም የንቅናቄው መሪዎችን ለማፈን ሴራ ሲጎነጎን ለተከታይ  ሁሉንም የጦር ክፍል ያጠቃለለ እንቅስቃሴ ለማድረግ ተደራጅተን ወደ ሥራ ለመግባት ስንወስን በውስጣችን    ሰርገው በገቡ መንግሥት የመደባቸው የአዬር ወለድ ክፍል አባላት ውጥኑ ሊኮላሽ ቻለ። በዚያም በልጅ እንዳልካቸው መንግሥት ከሊቢያ መንግሥት ግዳጅና ገንዘብ  የተቀበሉ፣ከሃምሳ ዓመት እድሜ በላይ ያለውን ሊፈጁ በሚል አስፈሪ ክስና ውንጀላ ተለቃቅመን እስር ቤት ገባን።የዚያ ንቅናቄ አባላት አሁንም ቁጥራችን ቢያንስም በህይወት አለን።ንቅናቄውንም በጸሃፊነት በመምራቴ በምርመራ ወቅት ከፍተኛ ትኩረት የነበረው እኔላይ ነበር።እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ የተለያዩ መዝሙሮችን ያወጣን ሲሆን ተነሳ ተራመድ የተሰኘውም አንዱ ነው።በመዝሙሮቹ ውስጥ ከተካተቱት ግጥሞች መካከል

ተነሳ ተራመድ ክንድህን አበርታ፣

ላገር ብልጽግና ለወገን መከታ።

ስማኝ ያገሬ ሰው ባንድ ላይ ተነሳ፣

ድር ከተባበረ ይጥላል አንበሳ።

እስላም ወይ ክርስቲያን ሳይባል በሙሉ፣

የጎሳ ልዩነት ሳይኖር በመሃሉ፣

ያገርን ነቀርሳ መንግላችሁ ጣሉ።

አገር የበደለው አይልመድህ ሲባል

ላገሩ የሠራው እስር ቤት ይገባል።

የተገላቢጦሽ ሆነና ነገሩ፣

ተከሳሾች ነጻ ከሳሾች ታሰሩ።

ባስተዳደር ምክንያት እዬተማረረ፣

ስንቱ ኢትዮጵያዊ እንደወጣ ቀረ።

የሚሉ ስንኞች ይገኙባቸዋል።በዃላ ላይ ግን በደርግ ትእዛዝ በሙዚቃ ሲቀነባበር ግጥሞቹ ተከላልሰው ቀርበዋል።

 

  የጦር ሜዳ ፍርድ ሊበዬንብን ሲል በስከጀርባ ያሉ ጓደኞቼ ግርማ ፍስሐ፣ዩሃንስ ፍትዊ፣ብዙአዬሁ አምሳሉ፣ከሻለቃ አጥናፉ አባተና ከሻለቃ ተፈራ ተክለአብ ጋር ሆነው የጦር ሃይሎች የፖሊስ ሠራዊትና የብሔራዊ ጦር አስተባባሪ በዃላ ደርግ የተባለውን ኮሚቴ ፈጠሩ። እስር ቤት እያለሁ ለተቋቋመው አስተባባሪ ኮሚቴ ጸሃፊ እንደምሆን በዩሃንስ ፍትዊ በኩል ተነግሮኝ ነበር።ከሌሎቹ የእስርቤት ጓዶቼ ጋር ተነጋግረንበት ሕዝባዊ ኮሚቴ ካልሆነ ላለመቀላቀል ወስነን ጥያቄውን ሳልቀበለው ቀርቻለሁ።በያዝነው አቋም ከደርግ ጋር ግብግብ ገጥመናል።የደርግንም ወታደራዊ መንግሥት በመቃወም ሕዝባዊ መንግሥት በማለት በንዑስ ደርግ ስም የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ በጸሃፊነት መርቻለሁ። በዚህም አቋም ከነመንግሥቱ ሃይለማርያም ጋር በጀነራል አማን አምዶም ቢሮ ውስጥ ሳይቀር ተጨቃጭቀናል። ልዩነቱ በመክረሩ ባላሰብንበት ቀንና ሰዓት የመሃንዲስና የእኛ ግቢ ተከቦ አባላቱ ታሰሩ።በህዳሩም ጭፍጨፋ የኮሚቴው አባላት የነበሩትን የአቪዬሽን አዛዥ ኮሎኔል ይገዙ ይመኑ፣ሻምበል በላይ ጸጋዬ፣በደርግ ውስጥ የነበሩትን ዩሃንስ ፍትዊንና መቶ አለቃ ተስፋዬን ታከለን፣ከመሃንዲስና ከክብር ዘበኛ ጦርም የንኡስ ደርግ አባላት የነበሩትን  ጨምሮ  ከቀድሞ ባለሥልጣናት ጋር በድምሩ ስልሳዎቹን ሲረሸኑ እኔ በቦታው ባለመኖሬና ባለመያዜ ልተርፍ ችያለሁ።ከእኔ ጋር ህይወቱ ተርፎ በዃላ ላይ በትግል ሜዳ ፣በአሲምባ ህይወቱ ያለፈው ጓደኛዬ ጌታቸው ሚደቅሳ ነው።እኔ ስልሳ አንደኛው፣ጌታቸውም ስልሳ ሁለተኛው ልንሆን እንችል እንደነበረም ጊዜ ካለፈ በዃላ ውሳኔ የወሰኑት ሰዎች በእስርቤት ላሉት ጓደኞቼ ገልጸውላቸው ሰምቻለሁ።

 

ብዙ ውጣውረዶችን፣ሞቶችንና፣በሚድያ የለፉ ውንጀላዎችንና ዛቻዎችን ያለፍኩ አገር ወዳድ ነኝ። ከአርባ ስድስት ዓመት በፊትም ያመለጥኩት ደርግ የተባለው የወታደር አምባገነን  የፍዬል ወጠጤ በሚል ፉከራ የታጀበ  ወጣቱን በማደራጀት በጦር ሜዳ የሚያሰማሩ በማለት ክስና ውንጀላ ካቀረበባቸው አራት ሰዎች መካከል አንዱ ነበርኩ፣በዛም ጊዜ ቢሆን በቅርብ እርቀት ላይ ሆኜም የማምንበትን ከማከናወን አላገደኝም።ሕይወቴንም ለመስጠት የልጅነት ዕድሜዬም ሆነ ከፊቴ የተደቀነው  ኑሮና እድገት ወይም ደረጃ አላጓጓኝም ነበር። ለኢትዮጵያ አገሬ እድገትና ሰላም እንዲሁም አንድነት፣ለሕዝብ ክብርና መብት በማምንበት መንገድና አጋጣሚ ድምጼን ሳሰማ ኖሬአለሁ፤አሁንም ወደፊትም አሰማለሁ።እምነቴና ከተሰዉት ጓዶቼ ጋር የገባሁት ቃል ኪዳን ያስገድደኛል።ለአገራዊና ሕዝባዊ ተኮር ጉዳይ እንጂ ለጎሳ ተኮር ዓላማ የማልሰለፍ ሰው ነኝ፣ይህ ማለት ግን ሰው በጎሳውና በእምነቱ  ሲበደል ዝም እላለሁ ማለት አይደለም።ከተበደሉት ጋር እቆማለሁ።ኢትዮጵያ ዳር ድንበሯ ተከብሮ፣አንድነቷ ተጠብቆ፣ሕዝቡም ከአምባገነን ሃይሎች መዳፍ ወጥቶ፣እንደሰውና ዜጋ ተከብሮ በመረጣቸውና በዴሞክራሲ ስርዓት እስኪመራ ድረስ ከትግል ሜዳ አላፈገፍግም፤ድምጼን ከማሰማት አልቆጠብም።ከቶ ፍርሃት የሚሉ ድክመት በውስጤ የለም።የማምንበትን በግልጽና በድፍረት የምገልጽ፣መሸፋፈን የማልወድ ሰው መሆኔን የሚያውቁኝ ሁሉ ይመሰክራሉ።ሥልጣንና  ገንዘብ ወዳድነት የሚሉት መርዛማና ደካማ ስብእናም የለብኝም።ጊዜና ሁኔታ በፈቀደልኝ የትግል መድረክ ለረጅም ጊዜ ሃሳቤን በጽሁፍ ሳሰራጭ ኖሬአለሁ።በልዩ ልዩ እርዕሶችናትዝብትበሚል አምድ በአካል ያዬሁትንና የሰማሁትን የአገር ጉዳይ እያነሳሁ  በጽሁፍ እስከአሁን ድረስ ፣ለሕዝብ ሳሳውቅና ስቀሰቅስ ኖሬአለሁ።

 

ለሰላሳ ዓመታት የሠራሁበትን፣ብዙ ገንዘብ የማገኝበትን ሥራ ለቅቄ በቅድመ ጡረታ በማገኘው ገንዘብ እዬኖርኩ ቀሪ ዕድሜዬን ለወጣሁበት ዓላማ ለማዋል ስል ወስኜ መኖር ከጀመርኩ ከአሥራ አንድ ዓመት በላይ ሆኖኛል። እግዚአብሔር ይመስገን በኑሮ የጎደለብኝ ነገር የለም።ከቤተሰቤ አልፎ ለሌላውም እተርፋለሁ።ከሁሉም በላይ ጤነኛ ነኝ።

 

ከአስር ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ( ሸንጎ) የተባለውን ለዴሞክራሲ ስርዓት መስፈን የተቋቋመ የጋራ ግንባር ስብስብ ከምስረታው ጀምሮ ተቀላቅዬ የማምንበትን አበርክቻለሁ።ከአራት ዓመት በፊትም የክልልን አወቃቀርና የጎሳ ፖለቲካን ተቃውሞ የተመሰረተውን  የኢትዮጵያ ክፍላተሃገር ህብረት የተባለውን ድርጅት በጸሃፊነት የበኩሌን አበርክቻለሁ፤ወክዬም ከሁለት ዓመት በፊት አዲስ አበባ በመሄድ የአንድነት ሃይል የተባሉትን በአገር አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀሱትን አስራ ስምንት የፖለቲካ ድርጅቶች  በመሰብሰብ የጋራ ግንባር ፈጥረው አገር አድን ትግል እንዲያካሂዱ ጥረት አድርጌ ኮሚቴም አቋቁሜ  ብሔራዊ የትብብር መድረክ(National Solidarity Forum) በሚል ስም እንቅስቃሴው የብዙሃን ድርጅቶችንም እንዲያቅፍ መሰረት ጥዬ ተመልሻለሁ።በአገር ቤት የፖለቲካና የብዙሃን ወይም የሙያ ድርጅቶች በአንድ ላይ ሊታገሉ የሚችሉበት ሕግ ስለማይፈቅድ በውጭ አገር ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ(International Ethiopians Solidarity Forum) የሚል ሕጋዊ ድርጅት ከክፍላተ ሃገሩ አባላት ጋር መሥርተን በመንቀሳቀስ ላይ ነን። ጥረቱ በአገር ቤት ባሉት ድርጅቶቹ ድክመት እንደታሰበው ሊንቀሳቀስ አልቻለም።በአገር ቤቱ የድርጅቶቹ ስብሰባ መርጦ ከመደባቸው የኮሚቴ አባላት ሆኖ በቋሚነት የቆዬውና የዓለም አቀፉ መድረክ ውክልናም የተሰጠው  አሁን በተላለፈው የመንግሥት ውንጀላ የተካተተው አቶ ሳሳሁልህ ከበደ ነው።እሱ የሚመራው የፖለቲካ ድርጅትና መድረኩ በሚከተለው የጠራ አቋም ፣በአዲስ ሕገመንግሥት አስፈላጊነት፣በክልል መፍረስና በክፍላተ ሃገር አወቃቀር  መተካት በሚለው አቋሙ የተነሳ የምርጫ ቦርዱ ምክንያት ፈጥሮየሚመራውን የፖለቲካ ድርጅት አግዶት በየፍርድ ቤቱ ሲንከራተት ቆይቷል።መጨረሻው ላይም የምዝገባው ጊዜ አልፏል ተብሎ ከምርጫው ተወግዷል።

 

አገር ቤት በነበርኩበት ወቅት በምርጫ ቦርዱ ስብሰባ ላይ ህብረቱን በመወከል  በመሳተፍ ሕገመንግሥቱን ተቃውሜ ፣አንቀጽ 39 የመሰለ አገር አፍራሽ፣ ሕዝብ አጫራሽ የሆነ፣ሕዝብ ያልተካፈለበትና ያልፈቀደው ለምርጫ ቦርዱ የምርጫ  ሕገ ደንብና ቃል ኪዳን  የመሃላ ማሰሪያ መሆን የለበትም ብዬ የተናገርኩት ብቸኛው ሰው እኔ ነበርኩ።ሃሳቤንም በጽሁፍ እንዳቀርብ ወ/ሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ጠይቃኝ ሰጥቻለሁ።ምናልባት የማስታወስ ችግር ከሌለባቸው በቦታ የነበሩት ከመቶ ያላነሱ ሰዎች ምንም እንኳን ጭጭ እርጭ ቢሉም፣እኔ ደፍሬ ላቀረብኩት ፣ላብ ቢያሰምጣቸውም፣ቢሸማቀቁም ምስክሮች ናቸው።

 

ከዚያም በዃላ በተለያዩ  በድምጽና በምስል በሚተላለፉ መድረኮች ላይ በመሳተፍ ሃሳቤን አካፍያለሁ፤ወደፊትም አካፍላለሁ።በግፍ ለሚጨፈጨፉት ወገኖቼ ቀርቶ ማንኛውም የሰው ልጅ  በየትም ቦታ ቢሆን በግፍ ሲጨፈጨፍና ሲጠቃ ዝም የምልበት ጨካኝ አንጀት የለኝም።የተወለድኩበትና ያደኩበት፣በሰውነትና በኢትዮያዊነት ቀርጾ ያሳደገኝ ማህበረሰብ፣ቤተሰብና  የኖርኩበትም አካባቢና ስርዓት የሰጠኝ ስብእና ፣በትምህርት ቤት የተኮተኮትኩበት ግብረገብና አገር ወዳድነት አይፈቅድልኝም። ለሰው ልጆች መብትና ለጋራ ጥቅም፣ለኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም እንዲሁም ክብር፣ጎሰኝነትንና ዘረፋን ከሚጠሉና ከሚጠየፉ ብሎም ለማሶገድ ከሚቆሙት ጋር አብሬ እቆማለሁ። ጎሰኝነት፣ዘረኝነት እንኳንስ የቆመን የሞተንም  በድን አካል የሚያሶግዝና የሚበክል ወራዳ ማንነት መሆኑን አምናለሁ።ሰልፌ ከቀናና በጎ አሳቢዎች ጋር ነው።በዚህ የክስ መግለጫ ውስጥ የተካተቱት የማውቃቸው ሰዎች በትምህርትም ሆነ በኑሮ ደረጃ ይህ ቀራቸው የሚባሉ አይደሉም።የስነምግባርና የእውቀት ብሎም ያገር ፍቅር ባለቤቶች ናቸው።የዕድሜም ባለጸጎችና የተመክሮ ጌቶች ናቸው።ለወጣቱ ትውልድ እንጂ ለራሳቸው ኑሮ አይጨነቁም።በሰለጠነና በአደገ አገር እዬኖሩ እንቅልፍ የሚነሳቸው የተወለዱባት አገር ኢትዮጵያና በመሪዎች ያልታደለው ሕዝብ ጉዳይ ነው።ምኞታቸው ሁሉ የትውልድ አገራቸው ኢትዮጵያ ከሚኖሩበት አገር እኩል ከተቻለም በልጣ ማዬት ነው።ሌላው ቢቀር ወገናቸው በሰውነትና በዜግነቱ ተከብሮ የሚኖርባት አገር ማዬት ነው።

 

በዚህ የአምባ ገነኖቹ  የውንጀላ ክስ ላይ ከተጠቀሱት መካከል አብዛኛዎቹ የማያውቁኝና  የማላውቃቸው ናቸው።እኔ በቆምኩለት ዓላማ ከሆነ ግን ዓላማው አስተሳስሮናል።እንኳንስ ጸረ አምባገነኖች ሆኑ፤ሌብነትና ዘረፋን፣ ጎሰኝነትንና የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋን ሲቃወሙ መከሰስ እራሱ ክብር ነው።ወንጀለኛ ማለት ከአምባገነኖች ጎን መሰለፍና የነሱ አሽቃባጭ (ውታፍ ነቃይ) መሆን ነው። መግለጫው የአገዛዙን መረበሽና ተስፋ መቁረጥ ያሳያል።አምባገነኖች መውደቂቸው  ሲቃረብ እብድ ውሻ ይሆናሉ።ጥላቸውንም አያምኑም።ኮሽ ሲል ይበረግጋሉ።የማይወነጅሉት አይኖርም።አሁንም በአዲስ አበባና በሌላውም ያገራችን ክፍል አፈናና ወከባው በሰፊው ቀጥሏል።ለትግሉ የሚከፈለው ዋጋና መስዋዕትነት ገና ብዙ ይጠብቅብናል።ጎሰኛው ቡድን ባመጣው ጣጣና የውስጥ አለመረጋጋት ምክንያት የውጭ ጠላቶቻችን ቋምጠው ተነስተዋል።ባንዳዎችን አስታጥቀው በአገራቸው ላይ እንዲዘምቱ አድርገዋል። የሚጎነጉኑትን ሴራ ሳንዘነጋ ፣እኩል በጣምራ ጠላቶቻችን ላይ የምናደርገውን ትግል መቀጠል እንዳለብን አምናለሁ። ኢትዮጵያዊነትን  ይዘን ከተነሳን የውስጡንም የውጩንም ጠላት ለማንበርከክ የሚሳነን አይሆንም።በአንዱ ላይ ብቻ በማነጣጠር ሌላውን ቸል ማለት አይኖርብንም።ጠላት ጠላት ነው።የሕዝቡን ሕጋዊና ተገቢ ተቃውሞና አገር ወዳድ እንቅስቃሴ ከውጭ ጠላቶች ጋር ማስተሳሰር የአምባገነኖቹ ስልት መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው።

 

ሌላው በሕገመንግሥቱ ዙሪያ የተነሳው ውንጀላ በብዙሃኑና በተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች በኩል ከሚነሳው ጥያቄ የተለዬ አይደለም።ብዙሃኑ አሁን በሥራ ላይ የዋለው  “ሕገመንግሥት”  መወገድ አለበት  ብሎ ያምናል፤እኔም ጭምር።በምን ይተካ ለሚለው ጥያቄ መልስ መስጠት ተገቢ በመሆኑ ፕሮፌሰር አበራ መሸሻ  በእንግሊዝኛ ያዘጋጁትን ፣አገር ቤት ልከው በሕጋዊ ተርጓሚ ተተርጉሞ፣ለፖለቲካ  ና ለብዙሃን ድርጅቶች፣ለሕግ ባለሙያዎች፣ምሁራንና ተቋማት ተዳርሶ ሃሳብ እንዲሰጡበትና ጎልብቶ አማራጭ ወይም ማሟያ እንዲሆን በይፋ የቀረበ የቀና ሰው አበርክቶ ነው።የመንግሥት አካላትም የሚያውቁት ጉዳይ ነው።ይህንንም የሕግ እረቂቅ ለማስተርጎም አላፊነቱ ለትብብር መድረኩ ተወካይ ለአቶ ሳሳሁልህ ከበደ ተሰጥቶት ሥራውን አከናውኗል ።ይህ የአገር ወዳድ ተግባር  እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ለክስ ማስረጃነት ቀርቧል።ከዚህ የበለጠ እብደት ከዬት ይመጣል?ሃሳብን በሃሳብ መሞገት ወይስ ሃሳብ አቅራቢውን ለማጥፋት ጦርነት ማወጅ?  ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ ከንቱ ድካም ማለት እንዲህ ነው።ይህን አይነቱን ከንቱና ውሸታም አምባገነን ጎሰኛ መንግሥት ይዞ ወዴት ጉዞ? ኢትዮጵያን ለማዳን፣የኢትዮጵያውያንን አንድነት፣ክብርና ዝና እንዲሁም የሚያኮራ ታሪክ፣ ለመመለስ  ኢትዮጵያዊ  የሆነ፣በጎሳ ህሳቤ ያልተጨማለቀ መንግሥት ማቋቋም የግድ ይላል።ለዚያም መዳረሻ የሚሆን የሽግግር መንግሥት አማራጭ  የሌለው ምርጫ ነው። 

 

በአገራችን ላይ የሚካሄደውን የጎሰኞች ሴራና የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲሁም መንግሥታዊ ተሳትፎና አፈና ለምኖርበት አገር የመንግሥት ተቋማትና የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ፣ለሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በስፋት እያስረዳሁ ሲሆን ሌሎቹም ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በያሉበት ሁሉ በተመሳሳይ  ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ጥሪ አቀርባለሁ፤የጀመሩትንም በርቱ እላለሁ።

 

 በድንፋታ አንሸማቀቅም!እውነት ተደብቆ አይቀርም ጊዜውን ጠብቆ ይወጣል!!

አንድነትና ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!

ከዚህ ጋር የትብብሩን ዓላማና በአገር ቤት የፖለቲካ ድርጅቶች ስብሰባ ላይ የቀረበውን ጥሪና ውሳኔ ሰነድ ለግንዛቤ አባሪ አድርጌ ልኬዋለሁ።እውነቱን ከስር መሰረቱ ለማወቅ በትእግስት እንድትመረምሩት በአክብሮት እጠይቃለሁ።

አገሬ አዲስ

Saturday, May 1, 2021

አሁን ምን እንደሚያስፈራኝ ታውቃላችሁ? ይነጋል በላቸው Ethio Semay Happy Ethiopian Easter The terrible economic crisis under the leadership of Abi Ahmed በአብይ አህመድ አመራር ስር አስፈሪው የኢኮኖሚ ቀውስ 5/2/2021

 

አሁን ምን እንደሚያስፈራኝ ታውቃላችሁ?

ይነጋል በላቸው

Ethio Semay

Happy Ethiopian Easter

The terrible economic crisis under the leadership of Abi Ahmed

በአብይ አህመድ አመራር ስር አስፈሪው የኢኮኖሚ ቀውስ

5/2/2021

ሰሞኑን ተመላለስኩባችሁ አይደል? ይቅርታ፤ “መቼስ ማልጎደኔ” ይላሉ “እንታይሞ ትገብሮ” ይሉ የነበሩትን የቀድሞ ጌቶቼን የተኩት አዲሶቹ ጌቶቼ፡፡ የሀገራችን ሁኔታ እኮ ዕረፍት አልሰጥ አለ፡፡ ማን እንደሚያስቀናኝ ልንገርህ? “እነገሌ ታረዱ፤ እንትና እምትባል የእነእንቶኔ ከተማ ከነሕዝቧ እንደሲዖል ነደደች፤ አዲስ አበባ በኦነግ ሸኔ ተከበበች፤ አቢይና ሽመልስ አሥር ሚሊዮን ቆንጨራና አምስት ሚሊዮን ስናይፐር በድብቅ አስገቡ….” ስትለው “ምን ይጠበስ(ልህ)?” ለማለት በፈረንጅኛው ጭምር “So what? “ በማለት ሀገር ብትጠበስ ብትገነተር የማይሞቅ የማይበርዳቸው ገልቱዎች ናቸው፡፡ ታድለው ግን፡፡

 ዛሬ ቀዳም ሥዖር የምንለው የትንሣኤ ዋዜማ ነው፡፡ ፆም ልንፈታ ከ12 ያነሱ ሰዓታት ቀርተዋል፡፡ ግን ዕድሜ ለዳግማዊ ወያኔ/ኢህአዴግ አያ ብል(ጽ)ግና በምን እንደምንፈታ እግዜር ይወቅ - “ስም አይገዛም” የሚሉት አባባል እንዴት ትክክል ነው እባክህን! ሀገር አውዳሚ ሁላ እየተነሳ “ብልጽግና በሉኝ” ሲል ቅንጣት “አይሸምመውም” – “ሀፍረት አይሰማውም" ለማለት ነው በልጆቼ አገላለጽ፡፡ ለነገሩ እንዴት የመሰለው ቆንቋና “ቸሩ” ሲባል እኮ ነው ነገር የተበላሸው፡፡ ምጥምጥ የመሰለችዋ ፉንጋ ባሪያም አልማዝ ወይም ዓለምፀሐይ ተብላ ስትጠራ አታፍርም፡፡ ወይ የስም ነገር! …. ፡፡

 

ከደቂቃዎች በፊት ከገበያ መምጣቴ ነው፡፡ አሁን በዚች ደቂቃ ደግሞ የቅርጫ በሬ ሊገዙ የሄዱ ጓደኞቼ ለስምንት ሆነን እያንዳንዳችን ያዋጣነው ብር 4000 (ድምሩ 32000 ብር መሰለኝ!) አልበቃ ብሏቸው ሳይገዙ መመለሳቸውን በስልክ አረዱኝ፡፡ የዛሬ 25 ዓመት የኦህዲድ ፈጣሪ በሆነው የሕወሓት ዘመነ መንግሥት 32 በሬ የሚገዛ ብር አሁን አንድ በሬም መግዛት አልቻለም፡፡ አቢይ የማፈሪያ አካል አልፈጠረበትም እንጂ ማፈር ያለበት አሁን ነበር፡፡

 

የዘንድሮው በዓል የመንግሥትን አለመኖር ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው፡፡ ገበያን ሃይ የሚል የመንግሥት አካል አንድም የለም፡፡ በኪነ ጥበቡ ውለን እናድራለን፡፡ የዓመት በዓሉ ገበያ አይነሳ፡፡ ቃኝተህ ባዶህን መመለስ ነው፡፡

 

ዶሮ ገበያ ውስጥ ከ400 እስከ 1000 ብር ነው - እኔ በአላሙዲን መደብር 350 ብር ሂሣብ ገዛሁ፤ ወረፋውን ግን አትጠይቀኝ፡፡ ጫጩት ይዞ “ስንት ነው?” ስትለው በኩራት “600” ይልሃል፡፡ ታፍራለህ፡፡ የሕዝቡ የገንዘብ ዕውቀት እየተመነደገ የሰውነትና የአስተሳሰብ ደረጃ ግን በብርሃን ፍጥነት ቁልቁል እየተሽቀነጠረ ነው፡፡ አንዱን የሰፈር ዱርዬ “ስለሚጠቅመኝ እባክህን አንዴ በጥፊ እንድትመታኝ ስንት ልክፈልህ?” ብትለው “ከ500 ብር በታች አያዋጣኝም!” እንደሚልህ አትጠራጠር፡፡ “አራት መቶ ልክፈልህ” ብትለው እንኳን፣ ነጋዴዎቹ ሲሉ ሰምቶ “በርሱስ እኔም ከቦታው አላመጣሁትም፤ ገብርኤልን በ485 ነው ከመኪና ያወረድኩት፤ በዚያ ላይ ለሸቃይ የከፈልኩትን አስበው …” ሊልህ ይችላል - ጥፊውን፡፡

የዕቃውን ዋጋ ዘርዝሬ አልጨርስልህም፡፡ አንዲት ሃይማኖታዊ ጉዳይ ስላለችብኝ እኔማ ተንገላታሁልህ ወንድማለም፡፡ አሁን ለታ የሁለት ዓመት ሕጻን ጢል አድርጎ ተሸክሟት የሚሄድ ብጥሌ ኬሻ ከሰል “350 ብር ገዛሁ” ብትለኝ ክብርት ባለቤቴ ወ/ሮ መሽኛሽወርቅ ለአንድ ሣምንት ቡና ማፍያ ለማትሆን ያ ሁሉ ገንዘብ መውጣቱ ደሜን አንተከተከው፡፡ ለአንድ ኪሎ ድቃቂ የበዛበት ገብስ ቆሎ ደግሞ 100 ብር! ይቺ ፅዋ ወጣች በለኛ! በእርሻው ላይ እንዳለ ከሩቅ ተጣርተው የእናታቸውን ሞት ያረዱት አንዱ ባላገር “የሆነስ ሆነና ከፈኑን ማነው የሚገዛው?” ብሎ ሲጠይቃቸው ወንድሞቹም መልሰው “ያው ባንተው ነዋ!” ሲሉት “ከረመች በለኛ” እንዳለው አረም ላይ የነበረ ገበሬ መሆኔ ነው እኔም፡፡

 

ወዳስፈራኝ ነገር ልሂድ ይልቁንስ፡፡ የሚያስፈራኝ ትልቁ ነገር የገንዘብ ዋጋ መጋሸብ የመንግሥትን አቅም በቀጥታ የሚጠቁም ነው፡፡ መንግሥት ነኝ የሚል አካል ፖለቲካውን ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚውንም በአግባቡ መቆጣጠር አለበት፡፡ ኢኮኖሚው የሕዝብ ሕይወት መሠረት ነው፡፡ አሁን ያለው የአቢይ መንግሥት ግን ከአራት ኪሎ ቤተ መንግሥት ውጪ ሌላው ነገር ሁሉ ከእጁ የወጣ ይመስለኛል፡፡ ከዚህ አንጻር ውለን የምናድረው ከፍ ሲል እንዳልኩት በኪነ ጥበቡ እንጂ በመንግሥት ጥበቃ እንዳልሆነ ሰሞነኛ ሀገራዊ ጉዳዮች በተለይ አፍ አውጥተው እየተናገሩ ናቸው፡፡ ዝናሽ ታያቸው ገበያ የምትወጣ አይመስለኝም፤ ስለዚህም አቢይ በተዛዋሪም ቢሆን ገበያውን የማወቅ ዕድል ላይኖረው ነው፡፡ ማወቅ ግን ነበረበት፤ ምክንያቱም እየገዛ ያለው ካለ እህል ውኃ የማይኖሩ ምድራዊ ፍጡራንን እንጂ መብላትና መጠጣት ሳያስፈልጋቸው በፀጋ የሚኖሩ የገነት መንፈሣውያንን አይደለምና፡፡ ሰውዬው የዳይሜንሽን ፊስቱላ ሳይገጥመው አልቀረም፡፡ Creatures that live in the third dimension, i.e planet Earth, need to get food and water in order to survive, unlike other beings out of this dimension. Abiy is not a spirit, though he may eventually claim to be so and neither is he a god or God. መንታላውና ተቅበዝባዡ አቢቹ ሥልጣኑ ላይ ውሎ ማደሩን እንጂ፣ ያቺን የሚቃዥባትን ኦሮሙማ በባሌም በቦሌም ማሳካቱን እንጂ ስለተጨባጩ ዓለም - ስለወቅቱ ሀገራዊ ሁኔታ የሚያስብበት ጊዜም ሆነ ፍላጎት የለውም፡፡ ይህ ህመም በመሆኑ ህክምና ያሻዋል፡፡

 

ጀርመን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ስትወድቅ ደች ማርኳም አብሮ ተዘረረና ወጣቶች ቤታቸውን የሚያሳምሩት ቱባ ቱባ የገንዘብ ኖቶቻቸውን ግድግዳ ላይ በመለጠፍ ነበር፡፡ የዚያድባሬ ሶማሊያ ከመውደቋ በፊት ሽልንጓ ነው ቀድሞ የተፈጠፈጠው፡፡ ዚምባብዌ በኢኮኖሚ ስትንደባለል አንድ ኪሎ አፕል ለመግዛት በሚሊዮን የሚቆጠር የዚምባብዌ ዶላር በሻንጣ ወይ በኮሮጆ ይዞ መሄድ ያስፈልግ ነበር፡፡ በጥቅሉ የመንግሥትን መውደቅ ቀድሞ ወይም ተከትሎ አሊያም ጎን ለጎን የሚመጣው የገንዘብ መውደቅ መሆኑን ልብ ልንል ይገባል፡፡ የኛስ ዕዳው ገብስ ነው፡፡ ባንበላስ? ቱ! አንድ ቀን ባይበላ ይሞታል? መንግሥት ተብዬው ግን ወዮለት! የኑሮ ውድነት ለመንግሥት ውድቀት መጥፎ ምልኪ ነው፡፡ ዕንቁላል 7 ብር፣ ቅቤ 600 ብር፣ ዘይት 120 ብር፣ … ምን አለፋህ … በስሙኒ ደሞዝ የሽህ ብር ኑሮ እንድንኖር ነው እየተገደድን ያለነው፡፡ ያለው ግን እንደቀልድ ነው የሚመዘርጠው፡፡ ሌባውና ሙሰኛው፣ ስንጥቅ አትራፊ ነጋዴውና ትላልቅ ደሞዝተኛውማ …ኧረ ተወኝ ወንድሜ፡፡ ማለፉ አይቀርም ያኔ እናወራዋለን - ከማዕበሉ ከተረፍን አይደል ለዚያውስ? እየመጣ ያለው ጦርነትና ርሀብ “ምነው በናቴ ማሕጸን ውስጥ ውኃ ባደረግኸኝ” የሚያስብል ነው፡፡ ይህ አደጋ ግን ለብዙዎች ሊታይ አልቻለም፤ ሕዝቡ ምን ዓይነት ረቂቅ መነፅር አድርጎ ይሆን?

 

ዋናውና ትልቁ የሚያስፈራኝ ነገር ደሞ “ገንዘብ ተይዞስ የሚገዛው ነገር ከጠፋ ወዴት ይደረሳል?” የሚለው ነው፡፡ አዎ፣ እነዚህ አቢይና ሽመልስ የሚባሉ የታችኛው መንግሥት (The Netherworld) ባልደረቦች የገደሉትን ገድለው ቀሪውን አምራች የማኅበረሰብ ክፍል እያፈናቀሉ በገዛ ሀገሩ ስደተኛና በመጠለያ ኗሪ ስላደረጉት እህልና ሌሎች የምግብ ሸቀጦች በገበያው እንደዱሮው ሊኖሩ አይችሉም፡፡ ዕጥረት አለ አሁንም፡፡ የአቅርቦት ዕጥረትና ድንቁርና ሲደመሩ የኑሮ ውድነቱ ወገብ ሰባሪ ይሆናል፡፡ ስለዚህ ብር የሌለን ሰዎች እንቅርና መቶ ሽህ ብርም ይዘህ አንድም ኩንታል ጤፍ ልትገዛ የማትችል ከሆነ ብርና የመጸዳጃ ወረቀት በዋጋ ተስተካከሉ ማለት ነው፡፡ ያኔ ብርና ዶላር በትሬንታ ኳትሮ ከነሬሞርኬው (ተሳቢው) ጭነህ “የዳቦ ያለህ!” ብትል ላታገኝ ትችላለህ - የሚበላውን ዳቦ ነው የምልህ አንተ ደ’ሞ፡፡

 

ይሄውልህ “ውኃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው” ሲሉ ሰምተሃል አይደል? አዎ፣ በኔም መጣጥፍ ውስጥ ባንተም ሕይወት ውስጥ - ልብ እያልነው ልብ ሳንለውም እየተቀላለድን እዚህ ደረስን፤ ግን ግን አቢይና ሽመልስ ከላያችን የሚነሱበት መለኮታዊና ሰብኣዊ ጥምረት ካልተፈጠረ በተለይ አገር ውስጥ ያለን ዜጎች ተያይዘን ማለቃችን ነው፡፡

Thursday, April 22, 2021

ማተቡን ያልበጠሰ” ሙሉ ሰው የመውለጃው ወቅት አሁን ነው! ከጌታቸው ረዳ ኢትዮ ሰማይ Ethio Semay 4/22/2021

 

“ማተቡን ያልበጠሰ” ሙሉ ሰው የመውለጃው ወቅት አሁን ነው!

ከጌታቸው ረዳ

ኢትዮ ሰማይ

Ethio Semay

4/22/2021

እንደምን ሰነበታችሁ?

ሰሞኑ በአማራ ማሕበረሰብ የተፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ከተጠቂዎቹ ያደመጥኳቸው ልብ የሚሰብሩ ድምጾች አደምጬ የተሰማኝ ውስጣዊ ስብራትና ሓዘን መቋቋም ስላልቻልኩየደም ግፊትስለጨመረብኝ ሓኪሜየን አነጋግሬ ዕረፍት እንድወስድ ምክር ቢሰጠኝም፤ ዛሬም አላስችል ስላለኝ በአካል ባልገኝለትም ብዕሬን አንስቼ ማንቃቴን እቀጥላለሁ። ይህ ስሜት የቅርብ ወዳጄ በዚህ ጉዳይ አነጋግሬው፤ እርሱም እንደኔው በሐዘን ልቡ ተሰብሮ እንቅልፍ እንዳጣ አጫውቶኛል። ብዙዎቻችሁ እንደኛው እንደተጎዳችሁ አልጠራጠርም። በዚህ ጭፍጨፋ ልባቸው ያልተጎዳ ሰዎች ካሉገዳዮቹና የገዳዮቹ አባሎች ብቻ መሆን አለባቸው

 

ይህ የዘር ማጥፋት ጥቃት የፈጸሙ በአብይ አሕመድ እውቅና የገንዘብም የሞራልም ድጋፍ የሚደረግላቸው ድርጅቶችኦሕዲድእናኦነግ” (ቅጽል ስሙኦነግ ሸኔ”) ናቸው። ይህም አብይበቃሉበሕዝብ ፊት ያረጋገጠልን ንግግሩኦነግ ጋር ተያይዞ ብዙ የረዳነው ድርጅት ነው፤ በገንዘብ በአቅም እንዲደራጅ ከነበረበት ሁኔታ እንዲወጣ የረዳነው ድርጅት ነውብሎ ነግሮናል። ኦነግ በደርግ ጊዜ እና ኦሆዴድ ደግሞ ወያኔ ጋር ሆነው በጠቅላላ በተከታታይ 33 አመት በአማራ ሕዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ወንጀል ፈጽመዋል። አብይ አሕመድ የስለላው (ኢንሳ) መሪ ሆኖ የኦነግ ህቡእ አባል ነበር። ሥልጣን ከያዘም ወዲህ ዛሬም በገንዘብም በሞራልም እንደረዳቸው ነግሮናል።

 

ስለዚህ የጭፍጨፋው አበረታች አብይና አርሱ የሚመራው ሥርዓትና ድርጅቱ ናቸው።  ሰሞኑን በአማራ ማሕበረሰብ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ 16ኛው /ዘመን ሊቁ መኖክሴአባ ባሕሪበዘመናቸው የተፈጸመና የተመለከቱት በጻፉትዜናሁ ለጋላተመሳሳይ ነው። አብይ አሻጋሪ ነው እያሉ በምርጫ ተመዝግበው ደፋ ቀና እያሉ ከንቱ ልፍልፋ ስለሚያደርጉ የፖለቲካ ማሃይማን መልእክቴ ይድረሳቸው። ፖለቲከኞቹ የዘር ማጽዳት ወንጀል (ጀነሳይድ) እንደተፈጸመ አምነው ቀጥታ ሕዝባዊ አልገዛም እምቢተኛነቱን መርተውጀነሳይዱንለዓለም ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። ለዚህ ነበር ከወራት በፊት በምርጫ መግባት እንደሌለባቸው ጽፌ የነበረው።

 

ኦክተበር 6/ 2002 በፈረንጅ አቆጣጠር (19 አመት በፊት) “በዲሞክራሲ እሳት ለመሞቅ ስንሞክር የነፃነት ትርጉም እያጣን ብቸኛዋን አገር አገር ልናጣት ነውብየ አንድ ጽሑፍ አቅርቤ ነበር። ሰሚ አልነበረም። ለምርጫ ተሯሯጡ፡ ጭፍጨፋው አላስቆሙትም። ዛሬም ተደጋጋሚ ስሕተት በመፈጸም ላይ ናቸው።

 

እንደምታውቁት የዚች አገር ማህጸንአማልክቶችስትወልድ ኖራለች። የአማራ ሽማግሌዎች ፤እናቶች እና ህጻናት አማልክቶች ናቸው። ከአንደበታቸው የሚሰነዘር የተጠቂነት እሮሮእምባ የሚያስለቅስየአማልክቶች ለዛ ነው።

 

እነዚህ አማልክቶች መሬት ቆፍረው አርሰው ጎልጉለው ከዳመና ጋር ከመነጋጋር ሌላ የሚያውቁት ነገር የላቸውም። የዳመናው አገር ብየ የገጠምኩላት ኢትዮጵያ የነዚህ አገር ሰዎች ነች። ብርቱ የዋህነታቸውአማራ ማን እንደሆነ እና የት እንደሚኖር እንኳ አያወቁም ጎጃም መጠለያ ተሰጥቶአቸውእንደዚህ ያለ ብሩክ ሕዝብ መኖሩንም አናወቅም ነበርሲሉ የገዛ አማራው ሕዝባቸው ሲያመሰግኑ ማድመጥ ልብ ይነካል።

 

እነዚህ አማልክቶችዋ ነበሩ ድንጋይ ተንተርሰው ለጦርነት ሲጠሩ፤ ቆስለውም ሞተውም፤ ወልደውም ተዋልደውም ሃይማኖትዋን አስከብረውና አስፋፍተውኢትዮጵያንለዓለም ያስተዋወቅዋት። ዛሬ ከማንኛቸውም ጊዜ በከፋ ፈተና ላይ ወድቀዋል። ድንጋይ ተንተርሰው ያስረከቡንን ሰፊ አገር ደብዛዋ እየጠፋ፤ እነሱምበሙጃዎችተውጠው እነሆ በገነቡዋት አገር መኖር ተነፍገዋል።

 

እኛ የተወለድንበት ምድር ሁላችን ባንሞትላትም ገደዮችሽን እየገደልን ለነጻነትሽ እና ለክብርሽ ዘብ እንቆማለን የሚሉትን በየከተማው በቁጣ እና በቁጭት አደባባይ የወጡትን የአማልክቶቹ ልጆች ዛሬ የተነሳሳው ወኔአቸውን ለማቀዝቀዝና ለመስለብ ሙከራ እየተደረገ ነው። እንግዲህማተቡን ያልበጠሰሙሉ ሰው የመውለጃው ወቅት አሁን ነው!

አማልክቶቻችን ከሕጻናት ጋር ቆመው እምባቸው አቅርረው ወደ ሰማየ ሰማያት አቤት ብለዋል። ተኝታችሁ ነቅታችሁ ፀሐይዋን ሞቃችሁ የምትረማመዱባት አገር፤ኢትዮጵያ ሆይ በልጆችሽ ኩሪተብሎ የተዘመረላት አገር ከመና ተጠፍጥፋ የወረደች ሳትሆን ዛሬ እምባቸው እያቀረሩ ያሉ የነዚያ የአዛውንት አማልክቶቻችን ሥሪት ነች። ዛሬ አገራቸው በወረበላዎች ተይዛለች። መቆም መተኛት አልቻሉም፤፡ ስለዚህ ኢትዮጵያም ሆናችሁ አውጭ አገር ያላችሁ ዜጎች ትግሉ ለራሱ ሲል ገንፍሏል እና የኦሮሙማው ፋሺስታዊ ሥርዓት በሚያዘጋጀው በራሱ ሕግ እየተጫወትን አብይን እናስወግዳለን የምትሉ ሁሉ አሁንኑ አቁሙ!

 

አማልክቶቻችን ከነልጆቻቸው ተከበዋል፡ ግማሹም እስርቤት ገብተዋል። ይህ አደጋ ግልጽ ነው።  ስብዕና ከማያወቅ ከሰው ልጆችና ኢትዮጵያዊ ስነ ምግባር ከማይገጥም አርባ አራት ጥርሱን የነከሰብንን ጠላት በምርጫ መጣል አይቻልም። የአማልከቶችና አዛውንቶቻችንን የምንመስል ልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸው በምድሪቱ ላይ እየረጩት ያለውን ልብ ሰባሪእምባየማስቆም ግዴታ አለብን። ምድሪቱ ለነጻነት ትግል ጥሪ እየጮኸች ነው።ማተቡን ያልበጠሰሙሉ ሰው የመውለጃው ወቅት ጊዜው አሁን ነው! ሼር በማድረግ ሕዝቡ እንዲመለከተው አድርጉ።

አመሰግናለሁ

ጌታቸው ረዳ - ኢትዮ ሰማይ Ethio Semay