Saturday, November 27, 2010

Lidetu & The therapy Seeking Opposition

ድረስ ለጎጠኛው መምህር(አማርኛ) $25.00 እና ሓይካማ(ትግርኛ) $15.00 መጽሐፌን ለመግዛት ዕድሉን ያላገኛችሁ ካላችሁ በሚከተለው አድራሻ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ Telephone (408) 561 4836 (Getachew Reda P.O.Box 2219 San Jose, CA 95109) getachre@aol.com http://www.ethiopiansemay.blogspot.com<

Lidetu & The therapy Seeking Opposition Getachew Reda (Editor- Ethiopian Semay ) First of all, let me apologize for using the English language by not using the Ethiopian languages. This is because; I am experiencing the Geez Font problem temporarily. Having said that, in this article along with Lidetu and his opponents in London, I will touch some other several different subjects/issues unrelated to the title given. I will touch Lidetu, the opposition media, Human Rights and Journalist associations and their failing business. As you are well aware you have witnessed “all” opposition parties inside the country (I mean ALL!!!!) failed confronting the fascist, the hateful, the liar the genocidal and mercenary government called “TPLF/EPRDF” for stealing, cheating, violating the people’s voice and for abusing its power for so long. And the so called oppositions walked away silently with their tail wagging under their legs with fear and broke their promise to challenge the abusive s in system in power right after the moment the fraudulent TPLF government declared victory. As the result of it, some of the Diaspora opposition went shock (including me) for seeing the opposition in the country whom many of us thought one of them or all of them will encounter the fraudulent system for its cheater behavior and exposed him with a country wide demonstration and every necessary steps to challenge and remove the Emperor of TPLF and his Dukes in power. Unfortunately, they shocked us by quietly went like a thief and like abused women with no clue where to go! Now, the consequence of it, the opposition supporters in the Diaspora went to almost to a cycle of nervous breakdown and unbelievable confusion. Though it is understood for the opposition in the Diaspora why they are experiencing such shocking moment after many of them financially or spiritually or whatever possible support they gave in the hope to challenge the mercenaries and the fascists and hate mongers in power: In a strange manner, they kept their shock to themselves without condemning the cowardice opposition political leaders who drag the people to the voting poll and left their vote be taken away illegally by the criminal TPLF. The concern is why the Diaspora Opposition still believe the same leaders who failed over and over and recently also failed miserably in unbelievable way and still gave them a trust that the same cowardice political leaders (Medrek, UDJ, EAUP, Arena…) will fight the genocidal and the fascistic TPLF in the next cycle of confrontation is indeed the most shocking situation than the shock itself. Not only that many of Diaspora opposition members are acting in a confused and unlearned behavior still flirting and respecting the cowardice political leaders but with the useless and destructive media owners as well. The strange status didn’t stop there, but also, still, some of the oppositions tried to release its shock /nervous breakdown agony by opposing Lidetu as a therapy and a scapegoat to their shock. It is clearly premature politics! If they think something is wrong with Lidetu (which he is also in denial in some aspects), it is also equally the same with those who are “MOUTH” OPPOSITION leaders who used our energy and finance to support them, unfortunately, and unbelievably at the end when the true fight approach they too, I mean they too run away with no hesitation, shameful, and quietly like uninitiated, weak, toothless dog from fighting the cheater (TPLF) by leaving the population shocked without political shelter to combat the enemy (They left the population at AWALALA MEDA LAY with no strategy to combat back the enemy !) They too betrayed the people and broke their promise. Is that not right? They too devastated the people’s struggle and spirit for a long time to come may be even going to be toughest for the future if the people to trust any opposition when the people need leaders to lead them with pride, principled, focused, strength and fearless. That is the shocking part of it. We are still on denial!!!!!!!!!!!!! What I heard from Lidetu’s interview posted on You Tube is he invited the Londoners (oppositions whoever they are) to discuss with him or raise their concern about him or future situation than to be noisy outside or outside the hall or deny others who went there to discuss with him or raise their concern if they have one if it helps what to be done for the future. His invitation has nothing wrong, but, whoever they are failed miserably to respond in kind. Believe me, as I said before, Lidetu needs to come out of his denial (some of his distorted belief towards the criminal TPLF- needs to be rejected- he needs to revise some of his positions and some myths….), but he is no worst criminal or worst irresponsible or responsible (accountable) or whatever word one wants to use, than the Berhanu or Andargachew or UDJ’s or EAUP leaders the rest. Not at all!!! (I can provide you so many evidence that each party broke their promises, violated many issues and exposed the population by lying and signing a crime they didn’t participate, because the government pressured them…) So. The opposition members (who ever they are) are manipulated by the Diaspora caved political leaders guidance and with all the scenario they seemed to be discriminative in a narrow partisan mentality when they singly attacked Lidetu alone, as if he not their leaders at fault. The Opposition media are also playing games with such useless politics to look as if something significant is achieved. Some of the opposition in the Diaspora also need to know how the opposition media websites (all – I mean all) are distorted, partisans, I have even some doubts that some particular opposition media are undercover media who served separatist parties and playing destructive anti unity roles. See how some of the opposition and their media were so unbelievably out of touch talking for so long about Bertukan invitation by the Northern America Sport Federation issue. That was the most ridiculous foolish and hypocrite arguments I have ever seen in few years (at least). Lawyers, commentators, journalists (? if they are), poets, Pal Takers …..Were feeding myth to the opposition (struggle) on and on and on and on until we feel nauseating. Sad! Who can we believe and who can we talk? To the Journalists? Do we have elements called journalists? I do not think so: may be Tesfaye GebreAb?- Can we use him or trust him? If Berhanu Nega allows us to use him!!!! The rest are not media operators or journalists- to verify what I am saying listen to the Reporter editor Asegid Tefera’s interview on ESAT. He will tell you in a simple word what I was saying all along “There is no media accountable to report the pain of the nation!!!!!!!!!!!!” “The media is the first one to be accountable!!!!!!” The media betrayed the nation!!!!” The media is the most criminal of all elements!!!!” yes, Asegid Tefera was right; though some phrases are mine only mine! This media people “crap!!!” can’t even openly coordinate the public efficiently to help their own fellow journalists when caved in hell by different dilemma, when their fellow journalist is sick theirs/public support or expose TPLF gangs for attacking their fellow journalist/s. For your surprise some of the Ethiopian opposition media (search Google about one Ethiopian journalist in Sweden (?)(Some where in Europe) personality is dedicated to free an “Eritrean journalist”. One of the Ethiopian fellow who lived in Europe dedicated a full time effort to freed one of the hateful journalists (check what he and his likes was writing about our people while they were in Asmara flirting with EPLF government as media people) like by the name Dawit now in jail by Isayas while forgot one of their own in India “Eyerusalem Araya” who is been harassed by TPLF monster/ gangsters. What does that show you? Delusion? I have no idea. Those are Ethiopian journalists who are fighting for Eritrean journalists while their own fellow journalists are exposed for hunger, and murder and health sickness and freedom to move all over the world as immigrants. Some are even for your surprise elected for International Award for best Journalism! I don’t mind some of those brothers got the prize (I am happy for them), but are they truly qualified for it? No! (Do we know the chain that is pushing such personalities for nomination?)! {WEYtiGudu! Ale Tigre}. How many journalists do you know who were murdered by TPLF gang Knives/sword while tried to go home from work late night? Many of them. How many Human Right activists were murdered by TPLF in a day time and no TPLF gangs/ government security chiefs went unaccountable? Many .Asefa Maru was the victim of such. Tesfaye was the victim ... I mean many and many…! Do you believe that Journalists like Eyerusalem can’t even get financial or even news coverage when he is day in day out beaten and run for his life on hiding in India? He is still in need of help (financial and moral and media coverage and none of those (with the exception of few) media are willing to write news or his and his daughter’s situation living as immigrant in India). Who should remember those? It should have been the job of Kifle Mulat the president of the “EFJA” and his officers and as well the rest of the useless “free-media” gangs by dedicating a special page/ website for their fellow members in hardship . But what they do and write and dedicated their pages is for elites that are already their mantra in their group/circle. For your surprise, I tried to contact numerous times to talk to him about the Journalists in Yemen (Serbesa Biru and his other friends) and Iyerusalem Araya and his 13 years old daughter suffering in hiding in India- BOY!!!!!! It was the most disrespectful experience I have never encountered by any educated Ethiopian that I tried to contact ignored my inquiry so far (even the most who hated me response whatever their mind reads them to response with respect). He is the only one Ethiopian I encountered in 18 years I experience ignored my inquiry! Surprisingly, he was able to respond to those known anti Tigray haters calling itself Current Affairs Pal Talk for his interview several times. Doesn’t that make you so sick in your stomach? He was there talking garbage about how he is proud of his fellow journalists nominated for prize!!!!!! Wei TiGUDu !! ale Tigre! Forget the so called partisan and ineffective journalist institutions (/global/local) to the dust bin. Come to the Human Right Institutions. Check the International Human Rights evaluation of nomination in Ethiopia and you will see how naïve and premature its evaluation for victims award of prize nomination procedure goes too. Have you ever heard the Human Rights talking about victims or nominating about Gebremedhin Araya (who exposed TPLF’s heinous crime in a different and multiple charges and got beaten up to death almost paralyzed in Uganda! Have you ever heard of them talking about him? No! Have you also heard the Human Rights (local or International Human Right agencies ) let alone to nominate even mentioning their name like “Tsegaye Gebremedhin’s EPRP or Abera YemaneAbin, Aberash berta or Asefa Maru…..”? Have you even ever the opposition media ever mentioned those people (Apart the EPRP websites) .Why? Because many of the media or international/Local Human Rights or media outlets. Operators are partisans. They discriminate from victim to victim! The EPRP websites posted pictures and stories of many of the TPLF victims including Bertukan Meddiksa on their websites, but none, I mean none of the opposition websites dare to remember the EPRP leaders and fighters who are TPLF victims. Why? They are ignorant! Nothing else, but ignorance and also twisted by few undisclosed local elites who are partisans from victim to victim confusing the Institution/and the Institution’s officers. You need to have someone there with the ill informed International Human Right officers to push your victim to be nominated. Honestly, I have no idea who lead the Local or International Human Right institutions, but long live and my respect to “SOCEPP” (Solidarity Committee for Ethiopian Political Prisoners located here in the Diaspora is doing much, way much better job than the so called Human Rights ….and Journalist associations who are funded by so much millions or thousands of money and man power….). If I get killed by the mercenaries it is rest assures it will be the SOCEPP that will fight for me not the so called Ethiopian Human Right Activist or International Human Right Activist. Hope the Human Rights or PEN or other contact “SOCEPP” (you can Google for their address) to be oriented about Ethiopia and government victims. I recommended the Human Right Institution and the like contact “SOCEPP” and add in its Committee if it really wants to help Human Right respect. If not, it will be a joke business like the so called UNHCR joke business. Those opposition media The so called opposition/free media are the play ground of few of the opposition leaders who are feeding myth to their members. The media themselves are part of the myth feeding business. They need to stop from further damaging the brain of their followers (community) if they really are “free media”. My readers know that for years I have stopped trusting some of the Diaspora media websites calling themselves “Public Media”. I sometimes throw some of my staffs on their website when they allow it (when they are in a good mood) to reach you. But, I never trusted them as media (all). I am glad I have my own I can spread it to the readers equally like their websites. Or else I wouldn’t be able to raise a word of my voice against TPLF or against the myth feeders. I visited some of the websites this New Year (Ethiopian New Year) to see if they improve their attitude on their website and their maturity on their newly reconstructed websites. Shockingly, some of them even got worst. Just look at their page of link “Political Parties” visit Ethioforum-one of the dangerous media elite outlet to the nation’s unity, anti Ethiopia and destructive gangster media type website (I called them GANG media) and myth feeders and hate group boot lickers... :- If you see for example Ethioforum.org by Kenfu Asefa- The Ethiopian Political parties are in his link “OLF, ONLF, Ginbot7, Andint and EPRP –D” Kenfu Assefa even have a link to EPRDF media outlets while he deny other opposition media access (How ignorant do you think this media operators can be than this?!). Check their links who they recommended the public to read them when you get a chance to visit them. From Ethiomedia to Ethiforum, ECADEF, Abugida, Abay Media…!). And read the many of the opposition websites what kind of articles they highlighted or recommended their link the public to access as important message or media or political party. These are untrained elements, bias and ignorant of any knowledge of justice and media. These idiots are calling OLF, ONL as political party while these are the organization of terror as the primary responsible for human crime and ethnic cleansing equal with TPLF. And yet, they referred to you to trust them as political parties while they deny readers to have the opportunity the link of other media. Their service as media is no different than those political leaders who simply feeding the public a myth! I do not trust them! You shouldn’t either! Generally speaking the public needs other media outlet and other new political leaders other than those who were feeding us myth for long many years. Both are in a big lie. It is clear that any confused and shocked victim will eventually seek therapy for the shock and disbelief due to the betrayal of all the opposition leaders in the country, but it will be reasonable to demonstrate to find a therapy for the shock not only against Lidetu, but also against all the political liars who misguided us in this last election again. /-/ Thanks- www.ethiopiansemay.blogspot.com

Saturday, November 20, 2010

Who is the Terrorist and Extremist?

ይድረስ ለጎጠኛው መምህር(አማርኛ) $25.00 እና ሓይካማ(ትግርኛ) $15.00 መጽሐፌን ለመግዛት ዕድሉን ያላገኛችሁ ካላችሁ በሚከተለው አድራሻ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ Telephone (408) 561 4836 (Getachew Reda P.O.Box 2219 San Jose, CA 95109) getachre@aol.com http://www.ethiopiansemay.blogspot.com Who is the Terrorist and Extremist? By Getachew Reda

(Editor Ethiopian seamy) The following article was posted on Tocola w/Hagos website. The article was by a TPLF puppet. I ask Tocola to post it as a response on his website. He decline saying “ Hello Getachew Reda: I thank you for your note and response to the Editorial of Ethiopia Observer on the statements by Dr. Gregory Stanton, President of Genocide Watch. We posted the Editorial for one single purpose: to bring to the attention of our readers that all the support given by most Diaspora outlets for Dr. Stanton might be for the wrong reason. The Editorial is pointing out such alleged error on Stanton's judgment of blaming Tigrayans for the misdeeds of Meles Zenawi. The frightening consequences he painted of genocidal attack on Tigrayans might deteriorate from prediction to endorsement in the minds of unscrupulous individuals. On the other hand, your response is mainly focused on defending the Opposition and showing the atrocities committed by the TPLF. You are stating factual matter, but off topic in the context of Stanton's speech and the Editorial of the Observer. Thus, I decline to post your article. It adds nothing that we do not already know on the atrocities committed by TPLF. Thank you for the response article, nevertheless. Sincerely Tecola Worq Hagos, Editor My response to Tecola was also as the following: Yes, I am stating factual matter, but you decline to post it because you also allowed his lies and distortions of accusing the opposition in general as terrorists so that all your foreigner readers of your website will have the chance to be brainwashed by his false accusation. Whether the center focus is Gregory or not, you also should have edited or tell the person to remove such accusation and insult to as calling us terrorists that included you. Unfortunately and as expected you never learn. You are to soft hearted to the distorters and TPLF cadres. You shouldn't allow any of those Meles/TPLF puppets use Gregory's speech to attack us as terrorists. Can you ask yourself if you are a terrorist? You like or not it will be posted to the public somewhere. But, unfortunately you rout to side with such distorter is unfortunate. You allow this puppet to slander us as terrorists. You think he cares about Tigrayan? Where the hell was he when the people of Tigray were abused by his masters? he is simply using his speech to slander us using that opportunity and you allowed it. If you chose to be called terrorist by Meles cadres, that is your chose, but do not allow them on your site to call us terrorists and to spread their distorted allegation. It only disrespect your talent. Getachew Reda editor Ethiopian Semay “Ethiopian observer- wrote the following in its Editorial complaints to Dr. Stanton page title “An Image of Ethiopia: Racism in Santon's dark heart November 18, 2010” Posted on Tecola Hagos website. I am not here going to deal with what Dr. Gregory H. Stanton persecutor of criminals of genocide (Please also note, that TPLF is on his waiting list to be persecuted in the future) said or not. It is been responded by so many opposition websites and individuals in regard to Sinton’s comment. Here, I am only going to deal with the writer’s slanderous accusation to the opposition in general. That media ( Ethiopian observer) whether supported or owned by Meles TPLF government is hard to tell. But, that media sounds individual owned and respects Meles/TPLF brutal rule based on his analysis. Though, it is editorial, it started with a pronoun “I”. Individual owned or not, it is clear that this website serves the Weyane Tigray Dukes. To my surprise he started saying “I would like to make it clear to my readers that I am writing as much about myself as about anybody else.” No, Mr., anybody else besides the bandit “TPLF” (plenty of evidence to prove for its banditry and abusing Tigrayans and the nation in general) and its puppets who are racists (plenty of evidence to support such claim) calls me/ or to the opposition whom lived abroad around the world referred us indiscriminately as “extremists and terrorists”. It is strange a supporter of repression group to call all of us in general “extremists and terrorists”. It is outrageous accusation and the insults and the character mentioned there belongs and fits to his organization and his leaders perfectly. The following accusation towards we the “Diaspora “terrorists and extremists” is projected from editor of Ethiopian observer. “The few self appointed noisy Ethiopian Diaspora opposition, who are bent on violence and terrorism are responsible for thousands of lives lost, deserves nothing less than unconditional condemnation for their continued attempt to wreak havoc and instability succumbing to megalomaniac dreams in the poorest and most fragile region of the world. Defeatist deploys destructive elements to generate desperado results.” Won’t you feel to laugh when you hear such distortion from the very first group who used violence and banditry acts (carnage, coerce, intimidation, banditry, murder, theft, corruption, torturing victims with fire …) to seize peoples’ power? Aren’t these bandits dream too much out of their ability to dream and be what they can’t be and act what they are not? He is calling us destructive elements and defeatists while his masters as a symbol of peace, democracy and Human Right activists? I truly amazed by their bold lies and distortion and at times laugh at this EPLF’s Gila puppets (slaves/bariya), how silly they are when they think of me and others like me as part of the opposition that way(terrorists and extremists). Who the hell do they think they defeat? We know they defeat the moral and fabric of the Tigray peasants by violence and fascistic tortures (plenty of records to go around). Where the hell did TPLF’s puppets learn got the word and the background knowledge of “stability and democracy and integrity to a once country” when they never practice it when they claim as liberators of Tigray”? Does TPLF ever know what Democracy means to citizens? I am a Tigrayan, and I knew for fact that TPLF murdered and enslaved our families (my own family) in the village and in towns, harassed those who refused to join them, neglected their right to be Tigrayans and to live in Tigraya as they wish without being harassed by these genocidal bandits (I will afford my time to debate to anyone who disagree with my accusation against TPLF’s crudest crime ever!!) and torturers. Is that not true? No one with his normal mind refute such claim. Let me give you evidence from TPLF victim in his own words so that readers will not be confused by the bandits’ media outlets distortions. ደርግም ኢትዮጵያዊ ነዉ እናንተም ኢትዮጵያዊያን ናችሁ።” ስንል “ከበስተጀርባችሁ የሆነ ነገር አላችሁ!” በማለት ማሰር እና መቅጣት ጀመሩን …(1500 እንሆናለን)።ወላጆቻችን ታሰሩ። የእርሻ ማሳዎቻችንም ተወረሰ። ቀንደኛ አድመኞች ናችሁ በተባልን በተወሰንን ሰዎች ላይ ከባድ ቅጣት ተፈጸመብን። ከ6 ወር አስከ ዓመት በእስራትና በግርፋት ተቀጥተናል። ክንዶቹ ለረዥም ጊዜ በቀጭን ጅማት ነገር በመታሰራቸዉ ምክንያት ጣቶቹ ደም አስከ ማንጠባጠብ የደረሰ ጓደኛችንም ነበረ። በግርፋት አንድ እጁ እና አንድ እግሩ ሽባ የሆነ ጓደኛየ ሃለቃ ሓዲሽ የባላል። ቢዚያን ወቅት ‘ሙሹሮችና ካህናት’ ሳይቀሩ ‘በህማማት ጊዜ ከቤተክርስትያን’ ተወስደዉ ከሽማግሌዎች በቀር ሁሉም ታፍሶ ተወሰደ። ለመሸሽ የሞከረዉን እንደጅግራ እያሯሯጡ በጥይት ያሳድዱት ነበር። ይህ ሁሉ የተፈጸመዉ የካቲት ወር 1981 ዓ.ም ጀምሮ ማለት ነዉ።ትግራይ ነፃ ከወጣች በሗላ ማለት ነዉ:: ከዚያ… ሰዉ እንደ አዉሬ በአካባቢዉ እየተበተነ በአካባቢዉ በቀን ሰዉ የሚባል አይታይም ነበር። እነሱም እንደ ጅግራ እያደኑ ይዉላሉ፤መሬታችንም ለታጋይ ቤተስብ ታድሎ የምንቀምሰዉ የምንልሰዉ አልነበረም።ከቀበሌ ወደ ቀበሌ የሚያስተላልፉ የነሱ ካድሬዎች ካዩን ጥይት ይተኩሱብናል፤..”) ድያቆን ብርሃነ ገብረህይወት The above young fellow posing his wounded abdomen by TPLF terrorists while TPLF terrorizing Tigray peasants, priests and entire society (Read nore on this on Ethiopian Semay).” This is the true picture of TPL’s democracy and stability that these puppets are shamelessly now claiming TPLF as vanguard of DEMOCRACY & STABILITY and an ETHIOPIAN NATIONALIST! How could leaders and its organization who acted like bandits, their hands and feet stained from tortured victims’ blood and who lost love for its peasant society, who solved every conflict by violence and intimidation now speak of love, unity, peace prosperity, stability (crap propaganda?)to Tigrayans and Ethiopians. How so? Where the hell were you when your own peasants from Tigray were tortured and intimidated and hunted like edible animal by TPLF cadres, and Kifli Hizbis and Baytos and kerabit ….numerous groups & of institution of murder and intimidation all over the village of Tigray? Have you ever complaint about it? Where and when? Here is the other distortion again. “Ethiopia yearns for just, equal and consistent governance that upholds the individual right, values and uses diversity to ascend to a higher order. The enemies of truth and perpetrators of disinformation and misinformation would love nothing better than this. We suspect, it is yet another example of your organization disregard to any legal, ethical and moral standards when it deals with Africa and in particular Ethiopia.” Wrote on his protest to Dr.Santon the president of the Genocide watch/court president. TPLF knows why it is puking on its underwear when voice is heard from Human Right and Genocide watch staff members. It is an open secret that TPLF committed genocide by teaching its followers through songs (see the above TPLF most notorius rascist singer playing his kKirara-traditional instrument) and other organization to hate Amahara and caused and participated on the ethnic cleansing of the Amhara society ( read the following hate songs against Amhara , even against some Awaraga in Tigray)
1-(ንዓወሽ በሉ ዙ አድጊ ኣምሓራይ)
2-(ይኺድ ንዓዱ)
3-(ዓድዋ ሽረ ዐሻኽሱም ፁሩያት ተጋሩ
4-ተምቤን ራያ እንደርታ ጎረቤት አምሓሩ)
and recently involved also in the Gambella crisis which Bernabas himself admitted (see translation of Tigringa to Amharic on my weblog). Who is fooling who? If as he (Ethiopian observer editor) claimed, motive was none other than the best interest of our country and defend our ethnic identity as true Ethiopians, his effort and condemnation also should have gone similar to TPLF leaders who committed so much human crime and atrocity and abuse. If the fellow need evidence or ask for one I will provide him written documents and audio/video (that includes admission of extreme human abuse and participation on national crime from its own founders and members, unless they too are called terrorists and extremists by the fellow who is naively accusing all of us as terrorists.) TPLF worshipers needs to settle down and study carefully how brutal TPLF was and how a brutal master it was to the peasants in Tigray (not to mention its ugly records after it came to rule Ethiopia). Let me conclude with Gebru Tareke’s latest book “The Ethiopian Revolution” to teach the Ethiopian observer and reminded him how his TPLF used to look like in the Tigrayan villages while guerrilla:- “ …When political education through the commissars, propaganda, and self-criticism were not sufficient to keep the fighters in line, there was always recourse to the Halewa Weyane (Defense of the revolution), (“whose shadow was everywhere and whose long arms were merciless” according to a former of the front” said Gebru Tareke in his book. Gebru Tareke continued “..The punishment for repeated serious offense was psychological and physical torment, confinement in dark underground bunkers known as hidmo, or even death. Many fell under the front’s axe, especially in the early of the struggle.” (Page 107 The Ethiopian Revolution). Do we need to go further? TPLF cadres need to filter their distortion with different quality of sieve. Particularly, do not lie to us to the Tigrayans, we know TPLF as much as you do, may be some of us even know more details (victims and their families know better detail than the puppets got their distorted information told by their connive leaders in different tune). Let me conclude my rebuttal with the following TPLF hate songs for readers to judge who is the extremist and terrorist. Let us see how TPLF was teaching its young generation and the people of Tigray; - listen to the TPLF song “CHEQONTINA AMHARU” the hate song against the Amhara people. “ንአብነት ማይ ጨዉ ዓድዋ እንተዘከርና፤ ተምቤን ዓቢይ ዓዲ ሽረ እንዳባጉና፤ ኩይናት ምስ ገበሩ እቶም ወለድና፤ ጸላኢ ደምሲሶም ታሪኽ ሓደጉልና። ;..ጨቆንትና አምሓሩ ምስ ታሪኽ ፀሓፍቶም ንዓና ዓብሊሎም ታሪኽና ጎቢጦም አለዉ ይምክሑ ብደም ወለድና፤ ንቃለስ ተጋሩ ክንመልስ ቅያና “ (ሓቀኛ ታሪክ ተደብቆ አይቀርም ለምሳሌ የማይጨዉን፤ የዓድዋን፤የሽረ እንዳባጉናን ታሪክ ስንመረምር ወራሪዎችን ድባቅ በምመታት አኩሪ ታሪክ ትተዉልን አልፈዋል። ይሁን እንጂ፤አባቶቻችን ብብዙ ዓዉደ ዉግያዎች ደማቸዉን አፍስሰዉ ያስመዘገቡትን ታሪክ “(ጨቆንትና አምሓሩ ምስታሪኽ ፀሓፍቶም”) “ጨቋኞቻችን አማሮች እና ታሪክ ጸሃፊዎቻቸዉ” በአሁኑ ወቅት እየተኮፈሱበት ነዉ። ታሪካችንን ቀብረዉ በአባቶቻችን ደም/ታሪክ እየተመኩበት ናቸዉ እና የትግራይ ተወላጆች የሆንን በሙላ ታሪካችነን ለማሳደስ በፅናት መታገል አለብን) የሚል መልእክት ነዉ ዘፋኙ ያስተላለፈዉ። እግዲህ እዚህ ላይ የምንመለከተዉ ልብ ብለን ማሰተዋል ያለብን (1-) ጨቆንትና አምሓሩ የሚለዉ ሐረግ ትግራይን የጨቆነዉ አማራ መሆኑን (2-) ይህ አማራ የተባለዉ ጨቋኝ ነገድ፣ ጉብዝና የሌለዉ፤ለኢትዮጵያም ሆነ ለትግራይ ሕዝብ ሲል ደሙ ያላፈሰሰ፤ በመከራ ጊዜ ለትግራይ ሕዝብ ያልደረሰለት፤የጣሊያን ወራሪ መሪዎቹን እነ ራስ መንገሻ ዮሓንስ እያሳደደ አዲግራትን መቀሌን አልፎ እስከ አላጌ ድረስ ሲያስሸሻቸዉ አማራ የሚባል ክፍል ለወገኑ ለትግራይ ሕዝብ የወገን ደራሽ ሆኖ አምባላጌ፤ እንዳየሱስ፤ ሽረ ፤ በእንዳባጉና፤ በሰለክላካ ጦር ሜዳዎች ከጎጃም ከሸዋ ከወሎ ከጎንደር ገስግሶ ዘምቶ ደሙን እንደላፈሰሰ፤በመስበክ የታሪክ ዉሸት በጽሁፍ እየመዘገቡ አዲስዩን ትዉልድ ለማወናበድ ጥረዋል። ዘፈኑም የሚያመለክተዉ ይሄንኑ የዉሸት ጸረ-አማራ ስብከት ነዉ። ያዉም-አርበኝነት የሚባል ወኔ አማራዉ ስለሌለዉ ወይንም የትምክህተኞቹ ወላጆች የሚባሉት “አማራዎች” አርበኛ ስላልበቀለባቸዉ “በትግራይ አርበኞች” እየተመኩ “የትግራይ አርበኝነት የአማራዉ በማስመሰል” እየተኮፈሱበት ነዉና “አማሮች በራሳቸዉ አርበኞች (ካሉዋቸዉ!!) ይኩሩ እንጂ በወላጆቻችን በትግራይ አርበኞች መኩራራት መኮፈስ የለባቸዉም።ይላል ዘፋኙ የወያኔዉ የኪነት ክፍል። ይሄ ደግሞ እንዲሆን መፍቀድ የለብንም!! ነዉ መልእክቱ።ይሄን ስታነቡ ብለጭ እንደሚልባችሁ ይገባኛል። ያልበሰሉ ትንንሽ ህሊናዎች አደገኞች በመሆናቸዉ ለምን እንዲያ እንደሚሰማችሁ ይገባኛል። ለመሆኑ አንዳባጉና ፤ሰለክለኻ :ማይጨዉ ያልዘመተ አማራ ማን አለ? ትዝታ የሚለዉ የአቶ አዲስ አለማዮህ መጽሃፍ የሚነግረን በአማራ ዘማች እና አዝማች የተካሄደ ጸረ- ጣሊያን ጦርነት ነበር።እነ አዲስ አለማዮህ ፤እነ ራስ እምሩ ትግሬዎች ናቸዉ? ይህ ክህደት የዘለለዉ የክህደት መጠን ስትመለከቱ ጎሰኝነት በዉሸት ሕሊናን አስክሮ ሕዝብ ለሕዝብ እንደሚያባላ ምንኛ ሃይለኛ በሽታ እንደሆነ እንረዳለን። Dear readers Judge to yourself, “Who is hateful , extremist and terrorist? //-//

Tuesday, November 9, 2010

የዳመናው አገር By Getachew Reda

የደመናው አገር (ጌታቸው ረዳ)
GETACHEW REDA Editor Ethiopian Semay
መናው አገር (ጌታቸው ረዳ)

ይድረስ ለጎጠኛው መምህር(አማርኛ) $25.00 እና ሓይካማ(ትግርኛ) $15.00 መጽሐፌን ለመግዛት ዕድሉን ያላገኛችሁ ካላችሁ በሚከተለው አድራሻ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ Telephone (408) 561 4836 (Getachew Reda P.O.Box 2219 San Jose, CA 95109) getachre@aol.com http://www.ethiopiansemay.blogspot.com/

ይህ ግጥም ወያነ ትግራይ ወደ መንበረ ሥልጣን ወጥቶ ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ በላ የጎሳ ፖለቲካ ነድፎ እርስ በርሳችን በጥላቻና በቂም በቀል የጎሪጥ እየተያየን የቋንቋ አደረጃጀት በተከተሉና ባልተከተልነው መሃል ሲታይ የነበረ እጅግ አሳዛኝና አስፈሪ የጥላቻና የመሰዳደብ ዓየር ሰፍኖ በነበረበት የመጀመሪያው ዓመት እና በተለይም ከዚያ ተከትሎ ለ7 ዓመታት ወያኔዎች ከኤርትራ ባንዳዎች ጋር በመሻረክ አማራውንና የኢትዮጵያ ሰንደቃላማና ታሪክ ጸሓፊዎችን እንዲሁም በተለይም አፄ ምኒሊክንና አማራውን በጠላትነት እንዲታዩ ወያኔ ትግራይ በረሃ ውስጥ (1) ተጋድሎ ትግራይ በልዎ እቲ ዓሻ ኣምሓራይ (2) ንዓወሽ በሉ ዙ አድጊ ኣምሓራይ (3) ይኺድ ንዓዱ… እና የመሳሰሉ ፀረ አማራ የወያኔ ዘፈኖችን በግልፅ ሲያሰራጫቸው ነበረውን የጥላቻ ቅስቀሳው በተግባር በመተርጎም አጀንዳው አደርጎ የተነሳው ጥላቻውን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አማራዎች በተለያዩ ጠባብ ብሔረሰቦች በቢላዋ እና በሳንጃ አንገታቸው እየተቆረጠ ከነበሩበት እና ከቄያቸው ወደ ትውልድ መንደራችሁ ሂዱ እየተባሉ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል። በወቅቱ ትግሬዎች ሆነን የሻዕቢያ ጊላ (ባርያ) የሆነውን ወያኔን ያልደገፍን ትግሬነታችን ተገፎ “የሸዋ ትግሬዎች” (ሽዋውያን ተጋሩ) እያለ ትግሬነታችን ሲነጥቀን፤ በአንፃሩ ከወያኔ ያልተናነሱ አንዳንድ ጠባብ አማራዎችና የኦነግና የመሳሰሉ ጎሰኞች የትግራይን ሕዝብ ሲዘረጥጡ አልፎም ከትግሬ ጋር ጋብቻ እንዳታደርጉ የሚል ቅስቃሳ ሲደረግ እነሱንም በግልፅ ስቃወም ትገሬ በመሆኔ እኔኑም አብረው ትገሬ ትገሬ ነው እያሉ “የወያኔ የሻዕቢያ ዘር” እያሉ በየ ሚዲያው ሲሰድቡኝ በመሃል ለሃቅ በመቆሜ አንተምና አንተም ተው አንተም ተው ባልኩኝ ቁጥር የደረሰብኝ ዘለፋ እጅግ ኣሳዛኝ ስለነበር፤የተሰማኝን ብቸኝነትና ቅሬታ ለታሪክ የዘገብኩት ግጥም ነው። ግጥሙም በትላልቅ መጽሄቶች ታትሞ ነበር። ዛሬ በራሴ መጽሓፍ ለማስረጃ ተካትቷል። ግጥሙም እነሆ። ለጎሳ እና ላጥንት ለሥጋ ዝምድና ላገር ልጅ ለወንዝ ልጅነት ሳይሆን ለሰብአዊነትና ለኢትዮጵያዊነት በመቆሜ ሞት አይቀርምና እኔ በሥጋ ብሞትም ታሪክ ዘግቦታልና የቆምኩላትን አገሬ ኢትዮጵያን ግን ለጊዜው ቢያዳክሟትና ቢዘልፏትም መግደል ግን ከቶ አይቻላቸውም። እሷን ለመግደል ለ18 ኣመት የተለያዩ መርዞች ተቀምመው ሁሉም አልሰራ ሲላቸው ጠላቶቿ ዛሬ የሷን የሺዎቹ ዘመናት ታሪክ ማመመን እየዳዳቸው ነው (ስዩም መስፍን የመቶ ዓመት ታሪክ ሲላት የነበረው ከባድሜ ጦርነት በየ3000 ዓመት ታሪክ አለን ሲል ያለውን አድምጡ) ወጣቱ “ልደቱ አያሌው” በምርጫው ክርክር ወቅት ወያኔዎችን ያሳፈራቸውና (ድሮ ምኒሊክ ከሃዲ ሰትሏቸው የነበረ ዛሬ ይመስገነው እግዚአብሔርና ታሪክ ለምርጫ መጠቀሚያ ብላችሁም ይሁን … ለግል ምክንያታችሁ “አፄ ምኒልክን ጀግና ነበሩ” ሰትሉ ለመጀመሪያ ጀሮኣችን አድምጠናል;
ለወደፊቱም ሌላ ታሰሙን ይሆናል። ያለውን ታሪክ ምስክርነት አድምጡ።) ኢትዮጵያ የረዢም ሂደት ክንዋኔ እንጂ ወያኔዎች እንደሚሉት በቀላሉ የምትናድ፤ የኮሎኒ፤ የብሔር ስበስብ ፤አርቲፊሺያል”ስላልሆነች “አትሞትም”። ጠላቶቼ እኔንም ሆነ አገሬን ሊገድሉን ከቶ አይቻላቸውም። ሊገድሉት የማይቻላቸው ወደ ግጥሜ ይዤኣችሁ ልግባ።

                                           
የዳመናው አገር (ጌታቸው ረዳ)
አንተም ታገስ አንተም ተው ባልኩኝ ቁጥር፤
ይጠሩኛል በነሱ ጎን ለምስክር።
ለሓቅ ስናገር አያምራቸው፤
ይመድቡኛልሸዋዊያን-ተጋሩ” (የሸዋ ትግሬዎች) ከሚሏቸው፤
ሌላኛውም ካልሄድኩ በመንገዱ፤
ያወርድብኛል የስድብ ንዳዱ።
የወያኔ የሻዕቢያዘር ይለኛል፤
መድረኩ ሁሉ ይዘጋብኛል፤
የቋንቋ ፍራቻም አገር አጥቅቶታል፤
ትግሬና አማራው ሌላዉም ሌላውም በሩቅ ይተያያል
መዞር አልተቻለም፤መንደር በዘር ታጥሯል።
ንቡም ቢሆን ጨንቆት እምባ ቋጥሯል ዓይኑ፤
አይዞህ እንዳልለው ዓይኔ ብሷል ካይኑ።
በዚህ ናፈቅኩኝ፤አገር እንዳለው ሰው አገሬን ናፈቅኩኝ፤
ቀና ስል ወደላይ የጭጋግ ጉም ታየኝ፤
ልቤ አስሬ መታ ማመንም አቃተኝ፤
አየሁኝ ዳመና የጥንት የሚመስል፤
ይዞ ያገር ካርታ አብሮ የሰው ስዕል፤
ባተኮርኩኝ ቁጥር ይጠጋኛል፤
ደብዘዝ ይልና አንዳንዴም ይጎላል፤
ልዝነብ! ልዝነብ! ይላል፤
ዘንቦ ላይዘንብ ጠብ! ጠብ!.... ጠብ!... ጠብ! ይላል፤
ቀዝቃዛም አይደለም ቆዳ ያቃጥላል።
ቆዳየን ለማየት ዞር ብል ላንዳፍታ፤
ተሰወረ ጉሙ ካይኔ በእፍታ።
አሻቅቤ ሰማዩን ብቃኝ በአንክሮ
ሳይታወቀኝ አየሁት መሬት ወርዶ እፊቴ ላይ ተገትሮ፤
የሰዉ እግር በእግረሙቅ ተሸንክሮ።
ብጎነታትለው ልፈታው
እግረሙቁን ልሰብረው
ጮኹብኝ በገደል ማሚቶ ከበቡኝ በግራ ቀኝ መጥተው
አትንካው አሉኝ እኔም መነካካት አልተው።
ነፃ አውጡት ፍቱለት ወይ ልፍታው ብየ በጠየቅኩኝ
ትግሬ ነህ አማራ? አሉኝ ማንን እምስላለሁ? አልኩኝ።
አይመስልም እንዴ ቆዳየ ቆዳችሁ?
ለምን እንዲህ ጠየቃችሁ? ብየ ጥያቄያቸውን በጥያቄ መለስኩኝ
ማመን ሲያቅተኝ የምለውን ሲጨንቀኝ፤
ገርገጭ ሲል እግረሙቁ ተሰማኝ
በግራ ጎተቱት፤በቀኝ አዋከቡት፤አጋር የለው አማኝ።
አለቀሰ! አብሮት ያለው ካርታም ተላቀሰ
አለቀሰ! አለቀሰ! አለቀሰና እኔኑም ጭምር አስለቀሰ።
ተሰናበተኝ እንደታሰረበጉምወጣ ታጅቦ ወደ ሰማይ
አብሮት ጭልጥ አለ ካርታውም አይታይ።
በዝግታ ይጓዛል፤
አንዴ ወደፊት አንዴ ወደኃላ ይዋልላል።
ኮበለለ ኦሮማይ! ሄዷል ስል እንደገና ተሰበሰበ
ይዘንብ እና አብሮት ይወርድ ይሆን ስለው አልዘነበ።
በጉምይጎተታል
አየሁት ደብዛውን እንዴ ይከስላል
አንዴ ይጎላል
ወይ አይሟሟ ወይ አይረጋ፤ ጎልቶ ላይጎላ ባየር፤
ይዋልላል በጉም የደመናው አገር።///-///


Tuesday, November 2, 2010

ወሮበላዎች የመቀሌ ኗሪዎችን እያስጨነቁ ነው!

ይድረስ ለጎጠኛው መምህር(አማርኛ) $25.00 እና ሓይካማ (ትግርኛ) $15.00 መጽሐፌን ለመግዛት ዕድሉን ያላገኛችሁ ካላችሁ በሚከተለው አድራሻ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ Telephone (408) 561 4836 (Getachew Reda P.O.Box 2219 San Jose, CA 95109) getachre@aol.com http://www.ethiopiansemay.blogspot.com/ ወሮበላዎች የመቀሌ ኗሪዎችን እያስጨነቁ ነው! ከጌታቸው ረዳ www.ethiopiansemay.blogspot.com getachre@aol.com November 1, 2010 ጥቅምት 2010 ባለፈው ዓመት አቶ ዜናዊ አስረስ (የመለስ ዜናዊ አባት) በ2002 ዓ.ም (ታመው በማጋገም እያሉ ማለትም አንድ ዓመት ከሞሞታቸው በፊት)ድሃይ ትግራይ ለተባለ መቀሌ ከተማ የሚታተም የትግርኛ መጽሄት የሰጡት ቃለ ምልልስ በኢትኦጵያን ሰማይ (በኔው ዌብ ሎግ)ከትግርኛ ወደ አማርኛ ተርጉሜ ላንባቢአን አቅርቤው ነበር። በወያኔ አስተዳደር ፍትሕ የተበላሸ እና የአስተዳደሩ ብልሹነት የድሮ የመሳፍንቶች/ንገሥታት/ጉልተኞች/ፊውዳሎች..ስርዐትን የሚያስታውስ የአቆርቋዦች አስተዳደር መሆኑን ከወያኔው መሪ ወላጅ አባት አንደበት ለማስረጃ ዘግቤላችሁ እንደነበር ይታወሳል። ያን ባጭሩ ትውስታችሁን እንደገና ለማስታወስ በዚህ ልጀምርና ዛሬም የመቀሌ ከተማ ጋንጎችና ሌቦች/ዘራፊዎች/ነብሰ ገዳይ ወንጀለኞች “ፍትሒ”(ፍረድ ቤት)እየተባለ ከሚጠራው “ወያነ-ዊ”የዳኞችና የአቃቤ ሕጎች ስብስብ እያስጨነቁት እንደሆነ በጥቂቱ አንድ ልበላችሁና በሚቀጥሉት ሳምንታት ትግራይ በወረበሎችና በፍትሕ ዙርያ የተኮለኮሉ የፍትሕ ክፍል (ፖሊሶች/አቃቤ ሕጎች/ዳኞች…)ጉበኞች-ምክንያት ኗሪዎችና ጎብኚዎች እየተርበደበዱ(ተሪፋይድ)እንደሆነ አቀርብላችሗላሁ። ጠቅላላ ዘገባ እስካቀርብ ድረስ የወያኔ ፍትሕ ለመመመዘን ያመች ዘንድ ፓልቶክ ውስጥና “ኢቲቪ”ተብሎ ከሚጠራ እና ከወያኔ ከበሮ መቺዎችና ቱልትላ ካድሬዎቹ እንደሚነገረው ሳይሆን እውነታው እነሱ ከሚሉን የተለየ መሆኑ “እርኩስና ከሃዲ”የሆነ ፍጡር ትተውልን ከተሰናበቱት የመለስ ዜናዊ ወላጅ አባት አቶ ዜናዊ አስረስ ምስክርነት እንጀምር። <….ሰዉ ላይ ታች ሲል አንዳይቸገር ፤ከሚኖርበት አካባቢ ጉዳዩ እየፈጸመ፡ እሥራው ላይ እንዲውል፤ ረሃብ አንዲወገድ ከሚል አኳያ ስልጣን ለወረዳ ተሰጠ። አሁን የወረዳ ባለስለጣኖች ወደመላአክትነት ተለወጡ።ሰው መሆናቸውን ዘንግተውት ወይንም የሕዘቡ አገልጋዮች መሆናቸውን እረስተው፤ ፈጣሪ አድራጊ እኛው ነን፡ዞባ (አውራጃ) አይቆጣጠረንም በማለት ሉጋም እንደሌለዉ ፈረስ ሆነዋል። መጥፎ ሀኔታ ነው ያለው።በተለይም በማዘጋጃ ቤት፤ ፖሊስ፤ወረዳ በኩል ሕዝቡ ሲያማርር ነው የምትሰማው። ምከንያቱም፤ የሚጠይቃቸዉ ተቆጣጣሪ የለም። አጠቃላይ ስልጣን ለነሱ ሰጣቸዉ። መነሻ ሃሰቡ ጥሩ ነው፤ ሰው እንዳይደክም፤ ላይ-ታች እንዳይል፤ በያለበት አቅራቢያ ውሳኔዎች እንዲያገኝ ፤ነዋሪው ጊዜ ሳያባክን ወደየ ሥራው ወደ ንግዱ ፤ወደየ እርሻው እነዲሰማራ ታስቦ ነው። ሃሳቡ ጥሩ ነው። ግን ቁጥጥር የለውም፤ እንዳሻቸው ይሆናሉ። ለዞባው (ለአውራጃዎቹ) አይሰማም/አያከብርም። ለምሳሌ የዓድዋ ወረዳ ያባረረው ሰራተኛ፡የእንትጮ ወረዳ ይቀጥረዋል። እንትጮ ያባረረው፡ ዓዴት ይቀበለዋል። አንድ ሌባ እሌላ በፈለገዉ ቦታ ሄዶ ይቀጠራል፦በሌብነት ተገልሎ አይኖርም። ምን ነበር? ምን ታሪክ ምን ሬከርድ አለዉ? በምን ምክንያትስ ተባረረ? ብለው አያጣሩም። ….. <…..አንድ ሰው አለ፦ በሌብነት አራት ጊዜ በአራቱም ቦታዎች እተባረረ የተቀጠረ።ወደ ስለጣን!ሌላውን እንተው’ና አኔ የማወቀው አንድ ሰው እንኳ ከእንትጮ ተባርሮ ወደ ዓዴት ላኩት፤ከዚያ ተባርሮ አሁን ደግሞ ወደ ዓድዋ መ’ቷል። አንግዲህ ይታይህ፡ አንድ ሰው ጥፋት ከፈጸመ ጥፋተኛ ነው። በተለይ በሕዝብ አስተዳደር። በየቢሮዉ በሕዝብ አያላገጡ መኖር አይቻልም።እግዚአብሔር ለአዳም ሕግ ሲደነግግለት እፀ በለስ እንዳትበላ በሎታል፡ሲበላ ጊዜ ኮነነዉ። ደሃይ፦ ከቡር አባት ዜናዊ አሁን ወደ አዲስ ሚለንየም ገበተናል፤ከዚህ ሚለንየም ምን ይጠብቃሉ፤ምንስ ይመኛሉ? አባት ዜናዊ፡-ወደ 2000 ዓ/ም መድረሱ በራሱ ድል ነው።በቀጣዩ ግን ይህ መንግሥት የገዛ ራሱን ሹማምንቶቹ ቁጥጥር ያድርግ። ተጠየቂነት ይኑር፤ በተለይም በወረዳ አካባቢ። ያጠፋ፤የበደለ፡ ችሎታ የጎደለዉ መገለል አለበት! ያኔ ጥሩ ዘመን ይሆናል። ጥፋተኛውን ሳይቀጡት እነደነገሩ ቸል ብለውት ሲያጓትቱት ይውሉና መጨረሻ ይለቁታል። ከዚያ በሗላ መጥቶ ወቃሾቹን እራስ እረሳቸውን ይኮረኩማቸዋል። እንዲህ ያለው አሰራር ካልተሻሻለ ተስፋ የለውም። ………ህዋሓት ለሁለት ሲከፈል፤ የትግራይ ህዝብ ሊፈጭ (ችግር ውሰጥ ሊወድቅ) ነው ብየ ተጨነቅኩኝ። የኔ ጉዳይ ሳይሆን ያስጨነቀኝ፤ መለስ ፖለቲካው ውስጥ ስላለ አደጋ ቢደርስበት አኔ መቸውንም ዝግጁ ነኝ። ያስጨነቀኝ ግን ትግራይ አደጋ ውስጥ ይወድቃል ብየ እጅግ ተጠበብኩኝ። አሁንም ቢሆን እኔ ህወሓት እንድትኖር የምፈልገዉ ለራሴ ለግል ብየ ሳይሆን፤ የትግራይ ሕዝብ ለህወሓት ሲል ደሙን አፈስሶ፤አጥንቱ ከስክሶ፤ልሊቱን መዉጫ መግብያ መንገዶችን እየመራ ማሳየት፤ በቀን ሲጠማቸዉ ዉሃ ምግብ፤ማረፍያና መጠለያ በመስጠት አሁን ወዳለንበት ደረጃ አደረሳቸዉ። ያገኘዉ የረባ ጠቀመታ ግን የለም። በወረዳ፤በማዘጋጃቤቶች ቢሮክራሲ ተተብትቦ ፍትህ በማጣት አየተበሳጨ፤እያማረረ ነዉ ያለዉ። መሬት ካንደኛዉ ነጥቀዉ ለሌለኛዉ ይሸጡለታል። በዛም አነሱም (እንደዛም እየሆነ) ድርጅቱ እንዲቆይ እፈልገዋለሁ። የትግራይ ሕዝብ እየቸገረውም ቢሆን ችግሩ እየቻለ ይኑር፤ ከነሱ የተሻለ አመራር ሌላ አያገኝም። የበቁ መሪዎች እንዲሆኑ ራሱ እግዚአብሄር ይርዳቸዉ። በተለይመ አሁን ለየወረዳው የተሰጠዉ ስልጣን ተቆጣጣሪ ቢደረግለት መልካም ነዉ። <… ለምሳሌ በማዘጋጃ ቤቶች በኩል እየተደረገ ያለዉ፡ ላንዱ ሰጥተዉት ቤት ለመስራት መሰረት ተጥሎበት በመሰራት ሂደት ላይ የሚገኝን ቤት አስቁመው፤ በስሕተት ነበር የሰጠንህ አና ስራዉን አቁም በማለት ከሱ ነጥቀዉ ለሌላ ሰዉ ይሸጡታል። በዚህ አሰራር ተጠያቂዉ ማን ነዉ? እነደዚህ ላለ አሰራር ለሚሰራ ባለስለጣን ጠያቂ የለዉም። አንደዚህ ያለ አሰራር እየተሰራ እያዩ አንዴት ተኩኖ ነዉ ዜጎች ከዉጭ አገር መጥተዉ የግንባታዉ ተካፋዮች ሊሆኑ የሚችሉት? ላንዳንድ ሰዎች ደግሞ በማለት የቀሙታል። ሰለዚህ በየወረዳዉ፤በፓሊስ አና በማዘጋጃቤት ፈትሕ የሚባል የለም። እገዚአበሔር ያሳይህ፦ ማዘጋጃቤት ለአንድ ፎቶ ኮፒ ሦስት ብር ያስከፈላሉ። እዉጭ ብታደረገዉ ግን ሚፈጅብህ ሃመሳ ሳንቲም ብቻ ነዉ። ስልጣን እንደ ጠመንጃ ተጠቅመዉ ይዘረፉታል፡ ዘረፋ ነዉ! ዓይን የሌለዉ ዘረፋ! ኦ! እበክህን በቃኝ ይበቃኛል፤ ደከመኝ፤ ብትለዉ ብተለዉ ጉዳዩ የሚያለቅ አይሆንም፤ ተዘርዝሮም አያልቅ> ነበር ያሉት። ዛሬም የፍትሕ ያለሕ እያለ ለ17 ዓመት የሚጮኸው ሕዝብ በሌቦች እና በመንደር ጋንጎች ቁጥጥር ስር ሆኖ የተሻለ መንግሥት እንዲመጣለት እየተማጸነ እንሆነ አንዳንድ ጥቆማዎች ይገልጻሉ። እጅግ ከተማኑ ምንጮች ያውም ለሥርዓቱ ከፍተኛ ቦታ ተመድበው ከሚያገለግሉ ክፍሎች መረጃው እንዳገኘሁት ከሆነ- መቀሌ ከተማ ለብዙ ኣመታት በጫት ሱስ ወጣቶች እንደተበከሉና በእፅ ሱስ ምክንያት የተነሳ ብዙ ትዳር በመፈረስ ላይ እንዳለ ይጠቁማሉ። በቅርቡ የደረሰኝ መረጃ ደግሞ ከተማዋ በሌቦችና በጋንጎች (ወመኔዎች) ቁጥጥር እንደሆነችና ወመኔዎቹ በየቀበሌው የተለያዩ የየራሳቸው ጋንጎች (ዘራፊ ክፍልና መቺ ክፍል/ደብዳቢ) በማሰማራት እንደ ወታደራዊ የዕዝ ሰንሰልት ተሰማርተው ኗሪውና ጎብኚው ክፍል ስጋት ላይ እንደጣሉት ያመለክታል። በትግራይ ርዕሰ ከተማ በመቀሌ ከተማ ውስጥ ባለፉት ስርዓቶች እነኚህ የከተማ ወመኔዎች መኖር ቀርቶ ወፎችና አሞራዎች እንኳ ሲዞሩ ወቅታቸውንና ያየሩን ጠባይ ተሞርክዘው ነበር ተፈጥሮን እያስዋቡ የሚዞሩት። ዛሬ ወያኔ ተግራይ ፍትሕ አሰፈንኩ ሰላም አነገሥኩኝ ባለበት በተመጻደቀበት የውሸት ሥርዓቱ “የመንደር ወመኔዎች”(ጋንጎች)እና ሌቦች ከያኔ የፍትሕ አካላት ጋር በመመሳጠር ድር/ሰንሰለት/ግንኙነት ፈጥረው ከዘረፉት ንብረትና ገንዘብ “ጉቦ”በመሥጠት የተዘረፈውና የተደበደበው ሰላማዊ ኗሪ አቤት ባለ ቁጥር ወረበላዎቹ ለስሙ ተይዘው በሳልስቱ በነፃ እንዲለቀቁ ይደረጋል። ይህ በታም እገራሚ ሊሆነን አይችልም። ካሁን በፊት በራሴ ዘገባ ከመቶ ዓለቃ አበረ መኮንን በአዲስ አበባ ባንድ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ የምርመራ ክፍል ሃላፊና የጣቢያ አዛዥ በነበሩበት ጊዜ የወያኔ የፖሊስ ኮሚሽነሮች እና ደሕንንት ባለሥልጣናት ጋር እንዲሁም ካንዳንድ ሚኒስቲር ደኤታዎች ጋር በመመሳጠር “በመንግሥት ጠመንጃ/መሳርያና መኪና፤እንዲሁም ደምብ ልብስ፤ሕጋዊ የፀጥታ /ፖሊስ መታወቂያ ሠነዶች” በመያዝ በየነግድ ቤቱ፤ቡና ቤቱ፤ሱቅ እና በመብራት መንገዶች መኪዎችን አስቁመው በመደዳ የተሳፋሪውን ገንዘብና ሰዓት በማስወለቅ እየረፉ ያሰቃዩት እንደነበረና በዚህም ሲያዙ ከላይ አስቸኳይ ማስጠንቀቂአና ማስፈራርያ በስልክ እየተደወለ እንዲፈቱ ይደረግ እንደነበረ የስም ዝርዝራቸዉና ከደርጊቱ ጋር ታሪኩ (የቃለ መጠይቁ ዘገባ)አቅርቤው እንደነበር ይታወሳል።ዛሬም ትግራይ ውስጥ ይሕ ሰንሰለት እንዳዲስ ታድሶ ኗሪዎች በወመኔዎች እየተርበደበዱ እንዳሉ ከሚታመን ምንጭ አረጋግጫለሁ። ዝርዝሩ በቅርቡ የማቀርበው ብሆንም፤ በጣም የሚገርመው የወያኔ አስራር “ፖሊሱ ሌባን ምርመራ ውስጥ ደብድቦ ምስጢሩን እንዲያወጣ እንዲያደርግ አይፈቀድለትም። ወያኔን የሚቃወም የፖለቲካ ሰው ከሆነ ግን ቶርች/ድብደባ ውስጥ በማስገባት ምስጢሮች እንዲወጡ ከውስጥ ለውስጥ ከበላይ በላስልጣኖች ሰንሰለታዊ ምስጢራዊ ግንኙነቶች /ትዕዛዞች ይተላለፋሉ ( በዓረና ትግራይ ደጋፊዎች የተፈጸመው ግድያና ወከባ የታዘብነው ጉዳይ ልብ ይለዋል)። በዚህ ጉዳይ ሌቦችና ወመኔዎች እንደማይደበደቡ ስለሚያውቁ የፈለገውን አድርገው ሲያበቁ ከካዱ ሌላ ቴክኒካዊ ምርመራ አይደረግም፡፤ ሌባው/ወመኔው በቂ ማስረጃ ቢቀርብለትም -ፖሊሱ መብት ስለሌለው ዳኞችና አቃቤ ሕጎቹ ሌባውን/ጋንጎቹን (ወመኔዎቹ) በነፃ እንዲለቀቁ ያደርጋሉ። ሌባ/ጋንግ/ወመኔ ላጭር ጊዜ ታስሮ እንዲፈታ ሲደረግ -የፖለቲካ ተቃዋሚ ሆነ በጥርጣሬ ሲያዝ ግን እንግልቱ ከባድ እና አስቸጋሪ እንደሆነ ታወቋል። የዮሓንስ የአሉላ አገር ባሕሯ ተዘግቶባት በታሪካዊ ጠላቶቿ እጅ ወድቃ ካንዱ ወደብ ወዳንዱ በኪራይ ስትንከዋለል የዮሓንስ ከተማም ወረበላዎች ሲርመሰመሱባት ማየት እጅግ አንጀት ያበግናል፤ያሳዝናል! አይ ወያኔ መጨረሻ ምን አድርገኸን ትሄድ ይሆን? getachre@aol.com www.ethiopiansemay.blogspot.com or Google search (Ethiopian Semay)

Newer Posts Older Posts Home